Making Miniature People

Louise Steel

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Llambed, Ceredigion, SA48 7ED;  s.steel@uwtsd.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

“mae ffigyrynnau’n meddu ar bwerau deniadol rhyfedd sy'n drech nag archeolegwyr ac yn eu hudo” (Bailey 2005: 12)

Mae'r papur hwn yn archwilio materoldeb clai a sut mae’r sylwedd hwn wedi’i ddefnyddio i greu pobl fychain er y Cyfnod Neolithig yn y Dwyrain Agos.  Ffocws y cyflwyniad yw ymgysylltu’n gorfforol â chlai a’i ddefnyddio i lunio’r ffurf ddynol.  Mae’n mynd i’r afael yn benodol â datblygiadau yn astudiaethau diwylliant materol (sef y Materoldebau Newydd), dull sy’n gosod galluedd mater ar y blaen. Drwy gyffwrdd â chlai anogir y myfyrwyr i feddwl am alluedd y deunydd hwn a sut mae'i briodweddau ffisegol yn achosi ymatebion penodol gan fodau dynol.

Ymdrinnir â chwestiynau eraill drwy’r sesiwn hon:

* Pam mae pobl yn teimlo’r angen i greu cynrychioliadau o’r ffurf ddynol?

* Creu ffurfiau bychain:  pam dewisodd amryw ddiwylliant yn yr hen Ddwyrain Agos wneud delweddau bychain o bobl ac yn benodol o glai?

* Gwneuthur: synwyriadau corfforol gweithio gyda chlai a sut mae ail-greu arferion corfforedig yn y presennol yn caniatáu i ni ymgysylltu â “gwneuthur” hynafol a’i ddeall      yn well.

Nod y papur a’r gweithgaredd creu cysylltiedig yw ein helpu ni i archwilio pwy rydym ni a’n synnwyr o'r hunan neu o hunaniaeth; y modd y mae ffigyrynnau hynafol yn cynrychioli traddodiad personol ac emosiynol iawn o greu; a’r modd y mae gan y cynnyrch terfynol alluedd ac y mae’n ennyn ymateb gan y sawl sy’n ei weld.