Millennials: Creating conditions to enable the millennial generation to learn and prosper

Jenny Williams

4ydd Mai 2017

Crynodeb

Sesiwn ryngwei thiol i roi cipolwg ar y genhedlaeth a fydd yn y 10 mlynedd nesaf yn ffurfio 75% o’r gweithlu byd-eang ac i ddatblygu dealltwriaeth ohoni.