Network Management – National Health Informatics

Simon Downes

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Mount Pleasant, Abertawe SA1 6ED; sdownes.143943@student.uwtsd.ac.uk

4ydd Mai 2017

Crynodeb

Mae’r papur hwn yn canolbwyntio ar Reoli Rhwydwaith.  Yn gyntaf llunnir ac efelychir senario o’r byd go iawn gan ddefnyddio Packet Tracer gan Cisco. O hyn cwblheir adolygiad o dechnolegau a thechnegau cyfredol ar sail y dyluniad.  Yn ail, ymchwilir i dwf yn y dyfodol a thechnolegau i’w defnyddio o bosibl o fewn y rhwydwaith.  Hefyd bydd perfformiad y rhwydwaith yn cael ei fonitro gan ddefnyddio protocolau profi safonol megis Ping a Traceroute.  Ochr yn ochr â’r profion safonol defnyddir y canlynol i ddangos cysylltedd:  Protocol Trosglwyddo Ffeiliau (FTP), Protocol Trosglwyddo Hyperdestun (HTTP), Protocol Trosglwyddo Post Syml (SMTP), Protocol Ffurfweddu Gwesteiwr yn Ddynamig (DHCP) a Gweinydd Enwau Parth (DNS).  Yn olaf bydd yr adroddiad yn trafod y canfyddiadau ac yn gwneud argymhellion ar sail casgliadau’r efelychiad.