Online technology to support research

Christine Davies

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin SA31 3EP; Christine.Davies@uwtsd.ac.uk

4ydd Mai 2017

Crynodeb

Mae llawer o gymwysiadau ar y we sy’n gallu cefnogi agweddau ar ymchwil boed yn rhan o raglen astudio, neu’n gysylltiedig â rôl academaidd.  Mae llawer o’r rhain ar gael fel ‘apiau’ symudol ac felly’n hawdd eu defnyddio ar amrywiaeth o ddyfeisiau sy’n defnyddio’r we.  Hefyd gellir defnyddio llawer ohonynt yn rhad ac am ddim.

Yn aml bydd angen i ymchwilwyr ddarganfod gwybodaeth ynghylch dulliau ymchwil, dadansoddi a seiliau athronyddol ymchwil.  Gellir cael gwybodaeth o’r fath o ‘Adnoddau Addysgol Agored’, a grëir yn aml gan brifysgolion a ffynonellau dibynadwy eraill.  Mae ‘Cyrsiau Agored Anferth Ar-lein’ yn dod i mewn i’r categori hwn, a gallant fod yn ffordd o gael gwybodaeth o safon yn rhad ac am ddim mewn cyd-destun ‘cymunedol’.

Mae offer ar gyfer cynllunio ac adolygu hefyd yn bwysig i ymchwilwyr.  Mae offer mapiau meddwl megis ‘Mindmeister’ (https://www.mindmeister.com) yn darparu dulliau gweledol ar gyfer y prosesau hyn, ac maent hefyd â photensial cydweithredol oherwydd yr opsiwn i olygu gan fwy nag un unigolyn ar yr un pryd.   Gall ymchwilwyr sy’n defnyddio arolygon gael budd o offer arolwg ar-lein, gyda gwefannau megis SurveyMonkey yn caniatáu gweinyddu arolygon, ac yn cynnwys amcangyfrifydd maint samplau ac offer dadansoddol.  Mae cyfeirnodi’n fater pwysig i ymchwilwyr, a gall set bellach o offer ar-lein helpu gyda hyn, er enghraifft, ‘Refworks’ a ‘Mendeley’ (https://www.mendeley.com ).

Mae cyfathrebu a chydweithio'n bwysig i ymchwilwyr er mwyn cadw’n gyfredol a hyrwyddo’u gwaith.  Er gall y cyfryngau cymdeithasol megis Facebook a Twitter ymddangos yn ddibwys, mae potensial anferth iddynt hwythau yn y maes hwn hefyd.  Hefyd ceir gwefannau ‘cymdeithasol’ â ffocws academaidd penodol megis ‘Academia.edu’.