Raising the bar: how allowing student to deliver lectures helps them academically

Luci Atalla

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Llambed, Ceredigion, SA48 7ED; l.attala@uwtsd.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Mae’r papur hwn yn darparu canlyniadau caniatáu i fyfyrwyr arwain ar ddarlithoedd modwl lefel 5 a’u traddodi.  Prif osodiad y papur hwn yw bod codi’r bar i fyfyrwyr yn eu hannog i’w gyrraedd; gellid cyhuddo gostwng y bar (gyda’r bwriad o gynnwys pob gallu) o roi cymhelliad i fyfyrwyr leihau eu hymgysylltiad a hefyd mae’n golygu nad ydynt yn cael cefnogaeth i godi mewn unrhyw fodd y gellir ei fesur.  At hynny, mae tynnu pobl o’r amgylchedd lle maent yn gyfforddus yn y modd bychan hwn wedi creu canlyniadau diddorol y mae’r papur hwn yn eu rhannu’n syml.