Reflecting on the opportunities and challenges of flexible provision in early years education

Glenda Tinney; Anne-Marie Gealy

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin SA31 3EP; G.Tinney@uwtsd.ac.uk

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin SA31 3EP; A.Gealy@uwtsd.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Mae’r Ysgol Blynyddoedd Cynnar wedi datblygu darpariaeth hyblyg a luniwyd er mwyn targedu a chefnogi’r rheini sy'n gweithio yn y sector addysg a gofal blynyddoedd cynnar i ddychwelyd i astudio.  Mae tîm y cwrs wedi datblygu rhaglenni arloesol ‘llwybr carlam' sy’n darparu ar gyfer cyflwyno hyblyg ac astudio cywasgedig.  Mae’r Ysgol wedi monitro’r ddarpariaeth hon yn y blynyddoedd diweddar gyda’r gobaith o ddynodi cyfleoedd a heriau allweddol wrth gyflwyno darpariaeth ‘annhraddodiadol’ ac i gefnogi strategaeth ehangu mynediad yr Ysgol.  Bydd y cyflwyniad yn archwilio canfyddiadau allweddol y ddarpariaeth lwybr carlam beilot gychwynnol yn ogystal â dynodi’r prif feysydd lle mae modd gwella a datblygu dulliau cyflwyno a phrofiadau myfyrwyr ar raglenni hyblyg o’r fath.  Bydd y papur hefyd yn nodi cynlluniau i’r dyfodol i ddatblygu darpariaeth hyblyg ac arwyddocâd gweithio ar draws adrannau wrth sicrhau darpariaeth o safon.