SPACE to learn TIME to teach: managing the academic environment

Mark Cocks

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Dinefwr, Abertawe, SA1 3EU; mark.cocks@uwtsd.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Mae’r papur hwn yn cyflwyno canfyddiadau cychwynnol prosiect dysgu ac addysgu sydd wedi’i leoli yn y Gyfadran Celf a Dylunio, y Drindod Dewi Sant.  Mae’n deillio o fforwm a grëwyd yn y Gyfadran i ymestyn y broses o gydnabod Cymrodyr yr AAU drwy gychwyn cyfleoedd i rannu’r arfer da a fynegwyd o fewn ceisiadau’r staff i fod yn Gymrawd, archwilio'u diddordebau cyffredin mewn dysgu ac addysgu, a gyrru arloesi pedagogaidd yn y dyfodol.  Bwriad y fforwm cyntaf oedd archwilio cyfleoedd i rannu arfer da: arsylwi cymheiriaid, datblygu staff ac ymchwil pedagogaidd.  Fodd bynnag daeth yn amlwg iawn yn fuan fod pryderon ynghylch lle/amser academaidd yn rhwystr sylweddol i unrhyw ymchwiliad penodol i faterion dysgu ac addysgu.  O’r herwydd symudodd pwyslais y prosiect i wrando ar bryderon staff, archwilio gwahanol safbwyntiau a cheisio dod o hyd i rai atebion cyraeddadwy.  Bydd cam nesaf y prosiect hwn yn estyn y drafodaeth ar draws holl dîm staff y Gyfadran, yn cynnwys rheolwyr y Gyfadran, er mwyn profi’r atebion a gynigir a chasglu safbwyntiau ehangach.  Fodd bynnag cynigia cyd-destun y gynhadledd gyfle i agor y prosiect i gynulleidfa ehangach a lledu'r drafodaeth ynghylch lle/amser academaidd.