Spirituality within a Therapeutic context: A comparative study

Jeff Leonardi; Bettina Schmidt

1Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Llambed, Ceredigion, SA48 7ED;   J.Leonardi@uwtsd.ac.uk

2Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Llambed, Ceredigion, SA48 7ED;  b.schmidt@uwtsd.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Mae’r prosiect ymchwil hwn yn brosiect cydweithredol rhwng Jeff Leonardi, Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus yn Y Drindod Dewi Sant, a Bettina Schmidt, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil i Brofiadau Crefyddol yn Llambed.  Canolbwyntia adran Leonardi (Prosiect Ysbrydolrwydd Perthynol) ar y rhan a chwaraeir gan ysbrydolrwydd mewn cwnsela a seicotherapi.  Mae’r ymholiad yn gweithredu ar ddwy lefel:  ysbrydolrwydd fel dimensiwn o’r berthynas therapiwtig, ac ysbrydolrwydd fel rhan o gynnwys disgwrs therapiwtig.  Hyd yn hyn mae Leonardi wedi cynnal dwy sesiwn grŵp gyda hyfforddeion cwnsela a phedwar cyfweliad estynedig gyda chwnselwyr profiadol.  Mae’r adran arall (Lle Ysbrydolrwydd mewn Therapi) yn archwilio'r sefyllfa ym Mrasil.  Wedi’i seilio’n fras ar holiadur Leonardi ac mewn cydweithrediad â Dr Everton Maraldi, o’r Sefydliad Seicoleg ym Mhrifysgol São Paulo, lluniwyd arolwg ar-lein (mewn Portiwgaleg) a’i anfon i amryw o restrau postio ar gyfer seicolegwyr a gweithwyr proffesiynol eraill yn gweithio yn y sector ym Mrasil. Hyd yn hyn rydym ni wedi casglu mwy na 100 o atebion a gaiff eu dadansoddi gyda chymorth Maria Cristina M. de Barros, myfyrwraig ymchwil yn y Sefydliad Seiciatreg ym Mhrifysgol São Paulo.