Study skills, expectations and diversity

Kärt Lazić

Newbold College of Higher Education, St. Marks Road, Binfield, Bracknell RG42 4AN; klazic@newbold.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Mae’r papur hwn yn archwilio cyfleoedd o gyfuno cymorth astudio â phrosiectau gwella mewn dosbarthiadau Sgiliau Astudio a gynigir i fyfyrwyr Diwinyddiaeth yng Ngholeg Addysg Bellach Newbold. Er i’r modwl ganolbwyntio’n draddodiadol ar bynciau penodol sy’n gysylltiedig ag academia, megis rhoi trosolwg ar hynodion ysgrifennu academaidd, yn rhoi cyflwyniad i ddefnyddio’r llyfrgell, ac yn amlinellu’r prif ddulliau asesu yn academia, yn 2016/2017 mae’r dosbarthiadau hefyd wedi mynd i’r afael â dewis ddulliau a disgwyliadau dysgu. Roedd rhai dosbarthiadau Sgiliau Astudio wedi eu neilltuo i hunanwerthuso myfyrwyr a thrafodaeth grŵp fanwl am eu hanghenion penodol, dewisiadau dysgu, a disgwyliadau o ran dulliau’r rhaglen a’r dulliau addysgu. Roedd yr hyn a ddyfeisiwyd yn wreiddiol yn ymarfer a oedd yn anelu at godi hunanymwybyddiaeth y myfyrwyr a’u cysylltu nhw ag amrywiaeth y disgwyliadau yn eu grŵp astudio hefyd yn cynnig cipolwg ardderchog ar batrymau dysgu'r myfyrwyr a’u hymatebion i’r dulliau addysgu. Er bod yr union weithdrefnau ar gyfer gwneud y defnydd mwyaf effeithiol ar y data hyn ym maes gwella yn cael eu llunio o hyd, mae’n glir bod yr adborth manwl hwn yn werthfawr dros ben wrth lywio patrymau addysgu darlithwyr a dewisiadau pedagogaidd. Mae’r papur hwn yn cynnig trosolwg ar y prif gategorïau a drafodir yn ystod y sesiynau arbennig hyn, gan dynnu sylw at rai o’r casgliadau a wneir, ac yn cynnig ffyrdd posibl ymlaen.