The Art of Information - creativity in the age of information

Paul Jeff

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Dinefwr, Abertawe, SA1 3EU;     paul.jeff@uwtsd.ac.uk

3 Mai 2017

Crynodeb

Pa strategaethau gallwn ni eu defnyddio yn oes y rhyngrwyd er mwyn meddwl o'r newydd am greadigrwydd?  Mewn byd sy’n gynyddol fesuradwy ac sydd, mae'n ymddangos, yn boddi mewn gwybodaeth, sut gallwn ni ddechrau meddwl ein ffordd tuag at fodelau newydd o greadigrwydd, sydd efallai yn golygu troi oddiwrth syniadau cyffredin ‘goleuedig’ ynghylch gwreiddioldeb.  Bydd yr anerchiad yn archwilio syniadau damcaniaethol newydd a allai ffurfio strategaethau arloesol newydd ynghylch dysgu ac addysgu ... os gallwn ni gael gwared â’n dibyniaeth ar yr hyn sy’n ‘brofedig’ ym maes arferion academaidd.  Rhywbeth i bryfocio ac ysgogi.