The Effects of Online Courses on Cultivating Students' Intercultural Communicative Competence

Liu Guoping

Prifysgol Unedig Beijing, 97 Beisihuandonglu Beijing; guoping.liu@buu.edu.cn

4ydd Mai 2017 

Crynodeb

Mae’r papur hwn yn archwilio effaith cwrs ar-lein ar allu cyfathrebu trawsddiwylliannol y myfyrwyr.  Dangosodd y canlyniadau fod cyrsiau ar-lein trawswladol yn creu senario cyfathrebu trawsddiwylliannol go iawn i fyfyrwyr, a fu’n fodd i wella’n sylweddol lefel gyffredinol y sensitifrwydd rhyngddiwylliannol yn hyder y myfyrwyr wrth gyfathrebu, eu pleser wrth gyfathrebu a’u heffeithiolrwydd trawsddiwylliannol.

Allweddeiriau: dysgu ac addysgu ieithoedd tramor, rhyngwladoli, gallu cyfathrebu trawsddiwylliannol, cyrsiau ar-lein