Three’s a Crowd: Does including an employer in the learning relationship affect learner freedom?

Stephanie Meyer

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin SA31 3EP; Stephanie.Meyer@uwtsd.ac.uk

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Rhwng dau barti y mae'r berthynas ddysgu draddodiadol:  y dysgwr a’r sefydliad dysgu.  Mae dysgu seiliedig ar waith yn unigryw gan ei fod yn dod â thrydydd actor, cyflogwr y dysgwr, i mewn i’r berthynas.  Mae’r astudiaeth hon wedi archwilio’r modd y mae cyflwyno cyflogwr (trydydd actor) yn effeithio ar ymgysylltiad dysgwyr â’u haddysg, gan ganolbwyntio ar eu canfyddiadau o ryddid, rheolaeth, galluedd, gwerth, perchnogaeth a dewis o fewn eu hastudiaethau.  Mae’r astudiaeth yn manteisio ar nifer o feysydd o fewn Ymchwil Addysg Uwch: damcaniaeth ymgysylltu â dysgwyr a’i chymwysiadau i gynllunio rhaglenni; natur y berthynas ddysgu rhwng SAU a myfyrwyr aeddfed; a maes cymharol newydd dysgu seiliedig ar waith ar lefel AU. Mae wedi defnyddio lleisiau myfyrwyr o ddysgu seiliedig ar waith ac o astudiaethau AU mwy traddodiadol i wneud cynnydd wrth gynllunio a gweithredu dysgu seiliedig ar waith mewn ffyrdd sy’n effeithiol ac yn ddeniadol, gan ddiwallu anghenion myfyrwyr yn ogystal ag anghenion SAU a chyflogwyr.