Trialing Peer Observation for Staff Development

Nick Allen; Sophia Bechraki; Margaret Neville

1 Coleg Ceredigion, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BP; Nick.allen@ceredigion.ac.uk   

2Coleg Ceredigion, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BP; Sophia.behraki@ceredigion.ac.uk

3Coleg Ceredigion, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BP; Margaret.neville@ceredigion.ac.uk  

5ydd Mai 2017

Crynodeb

Mae’r grŵp Hyrwyddwyr Dysgu ac Addysgu yng Ngholeg Ceredigion bellach yn ei drydedd flwyddyn, a’i dasg yw hwyluso arloesi mewn dysgu ac addysgu a rhannu arfer da ymysg y staff.  Teimlai’r grŵp ei fod bellach wedi cyrraedd y pwynt lle gellid ymchwilio i arsylwi cymheiriaid anffurfiol, nid yn rhan o system sicrhau ansawdd uniongyrchol, ond yn fodd i wella datblygiad proffesiynol a lledaenu arfer da.  Mae’r cyflwyniad hwn yn amlinellu canfyddiadau treialu rhaglen arsylwi cymheiriaid, gan nodi'r weithdrefn ar gyfer hwyluso arsylwadau, y cymhellion unigol dros eu cynnal a’r buddion i staff addysgu ac i arferion addysgu o fewn y sefydliad. Hefyd mae'n gwneud argymhellion ynghylch sut i wella’r broses, gyda’r bwriad o ymgorffori arsylwi cymheiriaid o fewn datblygiad staff yn y dyfodol.  Cyflwynir y canfyddiadau ar ffurf ymatebion adborth ysgrifenedig gan staff, darnau o drafodaeth ar fideo a chyfweliadau astudiaeth achos unigol.