Using interdisciplinary research project collaborations as a pedagogic tool to enhance learning

Tyra Oseng-Rees; Juan Ferriz Papi; Greg Owen; Ian Standen; Lisa Burkl; Lara Hopkinson; Allan Nantel

1Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Abertawe, Stryd De La Beche, Abertawe, SA1 3EU; tyra.oseng-rees@uwtsd.ac.uk

2Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Mount Pleasant, Abertawe SA1 6ED; juan.ferriz-papi@uwtsd.ac.uk

3Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Mount Pleasant, Abertawe SA1 6ED; gregory.owen@uwtsd.ac.uk

4Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Mount Pleasant, Abertawe SA1 6ED; ian.standen@uwtsd.ac.uk

5Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Abertawe, Stryd De La Beche, Abertawe, SA1 3EU; lisa.burkl@uwtsd.ac.uk

6Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Mount Pleasant, Abertawe SA1 6ED; lara.hopkinson@uwtsd.ac.uk

7Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Mount Pleasant, Abertawe SA1 6ED; alan.nantel@uwtsd.ac.uk

4ydd Mai 2017

Crynodeb

Bydd y papur hwn yn dangos sut mae cydweithio rhwng staff o wahanol feysydd pwnc o fewn Y Drindod Dewi Sant ar Gampws Abertawe wedi perfformio ar brosiect byw. Mae’r prosiect wedi’i wreiddio mewn maes sy’n ymchwilio'n weithredol, sy’n ymchwilio i ddichonoldeb gwydr wedi’i ailgylchu a doddwyd ar dymheredd isel fel deunydd pensaernïol, ac mae’n gwahodd myfyrwyr israddedig i gymryd rhan yn yr ymchwil o fewn eu disgyblaeth astudio.   

Roedd bwriadau cychwynnol y prosiect yn gysylltiedig â’r newidiadau a ddigwyddodd ym mis Mehefin 2015 yn yr Egwyddorion Cynaliadwyedd ar gyfer SA1. Yn sgil y newidiadau hyn datblygwyd cyfleoedd i ddefnyddio sgiliau creadigol, dylunio ac amgylcheddol staff a dysgwyr o fewn Y Drindod Dewi Sant ar gyfer datblygiad SA1.  

Wrth gyflwyno deilliannau’r prosiect penderfynwyd ar dri phrif nod: cyfoethogi profiadau dysgwyr; ffurfio grŵp ymchwil gweithredol traws-gyfadrannol; a datblygu cynnyrch sy’n ddichonadwy’n fasnachol.  

Bydd y prosiect hwn yn un pwrpasol am ei fod yn ystyried yr amgylchedd newidiol ac yn adrodd stori gynyddol o ymgysylltu â dysgwyr, cydweithio rhwng staff a chydweithwyr allanol ac mae’n arddangos y pum ffordd o weithio a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.