Cynhadledd NEXUS Cymru 2018

Cynhadledd NEXUS Cymru 2018

Cynhelir Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol y Brifysgol ar 2, 3 a 4 Mai 2018 yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe.

#WalesNexus2018

Cynhelir Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol y Brifysgol ar 2il, 3ydd a 4ydd Mai 2018 yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe.

Rhaglen Derfynol Cynhadledd NEXUS Cymru 2018.

Cynhadledd Nexus Cymru 2018 Diwrnod 1 Neuadd Vivian

Cynhadledd NEXUS Cymru Diwrnod 1 Y Ddarlithfa

Cynhadledd Nexus Cymru Diwrnod 2 Neuadd Vivian

Cynhadledd NEXUS Cymru Diwrnod 2 Y Ddarlithfa

Cynhadledd NEXUS Cymru Diwrnod 3

Ffioedd Cofrestru (i gynrychiolwyr allanol)

Noder os gwelwch yn dda bod y ddolen hon i’w defnyddio os ydych yn academydd neu’n fyfyriwr sydd y tu allan i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Cymru neu sefydliad partner i’r naill Brifysgol neu’r llall, neu’n gynrychiolydd allanol nad yw’n gyflwynydd, neu’n awdur a enwir yn y Gynhadledd:

Ffioedd Cofrestru Cynrychiolwyr Academaidd yw £35 y diwrnod, £60 am ddau ddiwrnod a £90 am dri diwrnod. 

Ffi Cofrestru Myfyrwyr - £25 am ddiwrnod, £40 am y ddau ddiwrnod neu £60 am dri diwrnod

Mae’r ffioedd yn cynnwys cofrestru, lluniaeth a chinio canol dydd, ond nid ydynt yn cynnwys Cinio’r Gynhadledd.

Ffioedd Cinio’r Gynhadledd

Ffioedd Cinio’r Gynhadledd (yn berthnasol i’r HOLL gynrychiolwyr) yw £30.00 (cinio tri chwrs gyda choffi).

Yr holl ffioedd i’w talu wrth gofrestru a chyn y dyddiad cau ar gyfer cofrestru.

Dyddiad Cau ar gyfer Cofrestru

12.00pm ddydd Gwener 21 Ebrill 2018 (dylid anfon unrhyw ymholiadau hwyr i’r Uned Gyfoethogi enhancement.unit@uwtsd.ac.uk