Ennill gwybodaeth trwy addysgwr cadarnhaol/cydweithrediad ysgolheigion

Ennill gwybodaeth trwy addysgwr cadarnhaol/cydweithrediad ysgolheigion

Dr Wilson Ozuem ac Yr Athro Geoff Lancaster

University of Gloucestershire,
Park Campus, The Park, Cheltenham, Gloucestershire, GL50 2RH
wozuem1@glos.ac.uk

London School of Commerce,
Chaucer House, White Hart Yard, London SE1 1NX
geoff.lancaster@lsclondon.co.uk

3 Mai 2018

Crynodeb

Nod y papur hwn yw archwilio’r berthynas rhwng addysgwyr ac ysgolheigion ynghylch y modd y caiff gwybodaeth ei dosbarthu a’i sicrhau i’w darparu ar lawr dosbarth, gan drafod cwestiynau ac astudio, a sut y defnyddir y rhain mewn sefydliad addysgol.

Cynhaliwyd astudiaeth a oedd yn cynnwys ymchwilwyr yn arsylwi sesiynau addysgu astudiaethau busnes ac wedyn trafod y rhain ar wahân gyda myfyrwyr ac athrawon, trwy gyfweliadau grŵp a rhai manwl o dan yr wyneb, agweddau ar yr hyfforddiant, gan gynnwys manteision a beirniadaethau.

Gwaith ymchwil archwiliol oedd hwn ac fe’i cynhaliwyd mewn un lleoliad. Roedd y sampl yn gyfyngedig i ddeuddeg tiwtor a gytunodd i gymryd rhan ac arweiniodd hyn at naw sesiwn arsylwi lwyddiannus.

Awgrymodd y canlyniad ffyrdd gwell o gymell myfyrwyr a thiwtoriaid o ran ymgysylltu’n fwy â deialog dwy ffordd, gan gynnwys yr hyn a alwn yn ‘ddull pâr-meddwl’ sy’n golygu dealltwriaeth dwy ffordd o faterion idiosyncratig, a gall arwain, yn ein barn ni, at brofiad astudio sy’n ein cynnwys ni’n fwy.