Cynhadledd NEXUS Cymru 2019

Wales NEXUS Conference 2019

Cynhelir Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol y Brifysgol ar 10 a 11 Gorffennaf yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe. Official Twitter profile

Rhaglen Derfynol Cynhadledd NEXUS Cymru 2019.


Ffioedd Cofrestru (i gynrychiolwyr allanol)

Noder os gwelwch yn dda bod y ddolen hon i’w defnyddio os ydych yn academydd neu’n fyfyriwr sydd y tu allan i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Cymru neu sefydliad partner i’r naill Brifysgol neu’r llall, neu’n gynrychiolydd allanol nad yw’n gyflwynydd, neu’n awdur a enwir yn y Gynhadledd:

Ffioedd Cofrestru Cynrychiolwyr Academaidd yw £35 y diwrnod a £60 am ddau ddiwrnod.

Ffi Cofrestru Myfyrwyr - £25 am ddiwrnod a £40 am y ddau ddiwrnod.

Mae’r ffioedd yn cynnwys cofrestru, lluniaeth a chinio canol dydd.

https://store.uwtsd.ac.uk/product-catalogue/short-courses-conferences/short-courses-conferences/wales-nexus-conference-2019

Yr holl ffioedd i’w talu wrth gofrestru a chyn y dyddiad cau ar gyfer cofrestru.