Cynhadledd NEXUS Cymru 2019

Wales NEXUS Conference 2019

Cynhelir Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol y Brifysgol ar 10, 11 a 12 Gorffennaf  2019 yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe.

Official Twitter profile

Bydd manylion ynghylch sut i neilltuo lle yn y Gynhadledd ar gael yn fuan.

Galwad am bapurau 

Bydd cyfle i gynadleddwyr mewnol ac allanol, yn cynnwys myfyrwyr, gynnig symposia ar thema benodol a/neu gyflwyno papur, syniad am weithdy, poster, arddangosfa neu gyfraniad arall i’r Gynhadledd. Bydd cyfle hefyd i gyhoeddi cyfraniadau yn Nhrafodion y Gynhadledd. Yn ogystal gofynnir am enwebiadau ar gyfer prif siaradwyr.

Cylchlythyr Ionawr 2019 ar gyfer Cynhadledd Nexus Cymru 2019

I’r rhai sydd â diddordeb mewn cyflwyno papur ysgrifenedig, mae 'Cyfarwyddiadau i Awduron' ar gael ar Cylchgrawn Cymru ar gyfer Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Uwch

Isod mae’r Ffurflenni Cynnig i’w cyflwyno ar gyfer y Gynhadledd erbyn 22ain Chwefror 2019:

Y dyddiad cau ar gyfer pob cyfraniad yw dydd Gwener 22 Chwefror 2019.  Dylid anfon cyfraniadau ac enwebiadau ar gyfer prif siaradwyr i enhancement.unit@uwtsd.ac.uk