Postgraduate Taught Courses Banner

Mae gradd ôl-raddedig o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn fuddsoddiad gwych, p’un a oes arnoch eisiau sefyll allan wrth wneud cais am swyddi, cael dyrchafiad neu ddysgu rhagor am ddiddordeb oes ochr yn ochr ag unigolion o’r un meddylfryd.

Byddwch yn elwa o amgylchedd cyfoethog a symbylol lle mae staff yn ymgymryd â gwaith ymchwil yn weithredol a lle daw ein myfyrwyr o bob cwr o’r DU a thu hwnt. 

Chwiliwch eich cyrsiau isod:

Does dim fersiwn Gymraeg i gael or dudalen hon ar hyn o bryd. Ewch i'r fersiwn Saesneg.

MEYSYDD PWNC