A man presents at a conference beneath the dome of Swansea College of Art's former library.

Does dim fersiwn Gymraeg i gael or dudalen hon ar hyn o bryd. Ewch i'r fersiwn Saesneg.

MEYSYDD PWNC

A

CwrsCampws
  Abertawe
Addysg Awyr Agored (MA)
Fersiwn Saesneg - 
Caerfyrddin
Addysg Gorfforol, Chwaraeon a Llythrennedd Corfforol (MA)
Fersiwn Saesneg - 
Caerfyrddin
Addysg Grefyddol gyda SAC (TAR Uwchradd)
Fersiwn Saesneg - 
Abertawe 
Addysg gyda SAC (TAR Cynradd)
Fersiwn Saesneg - 
Abertawe 
Addysg Iaith Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg (DProf)
Fersiwn Saesneg - 
Llambed
Adeiladu Cynaliadwy (MSc)
Fersiwn Saesneg - 
Abertawe
Animeiddio Cyfrifiadurol (MA)
Fersiwn Saesneg - Computer Animation (MA)
Abertawe
Arbenigwr Archeolegol (MA)
Fersiwn Saesneg - 
Cyfeiriwch at yr Uned Prentisiaethau
Arfer Proffesiynol (DProf)
Fersiwn Saesneg - 
Llambed
Arfer Seicotherapiwtig: Dyngarol (MA)
Fersiwn Saesneg - 
Abertawe
Arfer Treftadaeth (MRes)
Fersiwn Saesneg - 
Llambed | Ar-lein
Arfer Treftadaeth (MA)
Fersiwn Saesneg - 
Llambed | Ar-lein
Arweinyddiaeth Cynaliadwyedd (MBA) (Ar-lein)
Fersiwn Saesneg - 
Caerfyrddin
Astudiaethau Addysg (MA)
Fersiwn Saesneg - 
Abertawe
Astudiaethau Celtaidd (MA)  Ar-lein
Astudiaethau Canoloesol (MA)
Fersiwn Saesneg - Medieval Studies (MA)
Ar-lein
  Ar-lein
Astudiaethau Clasurol Conffiwsaidd (MA)
Fersiwn Saesneg - 
Llambed
Astudiaethau Islamaidd (MA)
Fersiwn Saesneg - 
Ar-lein
Astudiaethau Islamaidd (MRes)
Fersiwn Saesneg - 
Ar-lein
Astudiaethau Lleisiol Uwch (MA)
Fersiwn Saesneg - 
Caerdydd
Astudiaethau Rhyng-ffydd (MA)
Fersiwn Saesneg - 
Llambed
Astudiaethau Testunol Bwdhaidd Tsieineaidd (MA)
Fersiwn Saesneg - 
Llambed
Astudiaethau Testunol Daoaidd Tsieineaidd (MA)
Fersiwn Saesneg - 
Llambed
Athroniaeth (MA)
Fersiwn Saesneg - 
Ar-lein
Athroniaeth (MPhil) Busnes
Fersiwn Saesneg - 
Ar-lein
Athroniaeth (MRes)
Fersiwn Saesneg - 
Llambed |Llundain | Abertawe
Athroniaeth a Chrefydd: Meddwl y Dwyrain a’r Gorllewin (MA)
Fersiwn Saesneg - 
Ar-lein

 

C

CwrsCampws
Cadwraeth a Rheolaeth Amgylcheddol (MSc)
Fersiwn Saesneg - Environmental Conservation & Management (MSc)
Abertawe
Celf a Dylunio (MRes)
Fersiwn Saesneg - Art and Design (MRes)
Abertawe
Celf Gain (MA) Abertawe
TAR Uwchradd Cemeg gyda SAC Abertawe 
TAR Uwchradd Cerddoriaeth gyda SAC Abertawe 
Crefyddau’r Hen Fyd (MA)
Fersiwn Saesneg - Ancient Religions (MA)
Llambed | Ar-lein
Cyfathrebu Gweledol (MA) 
Fersiwn Saesneg - Visual Communication (MA)
Abertawe
Cyfieithu ar y Pryd (Tystysgrif Ȏl-raddedig) Caerfyrddin
TAR Uwchradd Cymraeg gyda SAC Abertawe
Cynhyrchydd Cerddoriaeth Fasnachol (MA)
Fersiwn Saesneg - Commercial Music Producer (MA)
Llundain (Tileyard) 
Cynhyrchydd Cerddoriaeth Fasnachol Ar-lein Cyfunol (MA)
Fersiwn Saesneg - Commercial Music Producer (Online Blended) (MA)
Ar-lein

 

D

CwrsCampws
 Dinasyddiaeth Fyd-eang ac Arweinyddiaeth Gynaliadwy MA Llambed 
Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd (MA)  Caerfyrddin 
   
   
   
   
   
   

 

G

CwrsCampws
Gwasanaethau Plant, Pobl Ifanc a Chymuned (MA)  Caerfyrddin/ Abertawe/ Llambed 
Gwasanaethau Plant, Pobl Ifanc a Chymuned (Prof Doc)  Caerfyrddin/ Abertawe/ Llambed 
   
   
   
   
   

 

P

CwrsCampws
Tystysgrif Ôl-radd mewn Polisi a Chynllunio Iaith  Dysgu Ar-lein ac o Bell 
   
   
   
   
   
   

 

S

CwrsCampws
Seicoleg Rhagfarn a Gwahaniaethu (MSc, DipOR, TystOR)   Abertawe