A man presents at a conference beneath the dome of Swansea College of Art's former library.

Does dim fersiwn Gymraeg i gael or dudalen hon ar hyn o bryd. Ewch i'r fersiwn Saesneg.

MEYSYDD PWNC

A

CwrsCampws
Addysg Awyr Agored (MA)
Fersiwn Saesneg - Outdoor Education (MA)
Caerfyrddin
MA Addysg (Cymru) Abertawe
Addysg Gorfforol, Chwaraeon a Llythrennedd Corfforol (MA)
Fersiwn Saesneg - Physical Education, Sport and Physical Literacy (MA)
Caerfyrddin
Addysg Grefyddol gyda SAC (TAR Uwchradd) Abertawe 
Addysg gyda SAC (TAR Cynradd) Abertawe 
Addysg Iaith Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg (DProf)
Fersiwn Saesneg – Professional Doctorate in English Language Education and English Literature
Llambed
Adeiladu Cynaliadwy (MSc)
Fersiwn Saesneg – Sustainable Construction (MSc)
Abertawe
Animeiddio Cyfrifiadurol (MA)
Fersiwn Saesneg – Computer Animation (MA)
Abertawe
Arbenigwr Archeolegol (MA)  Cyfeiriwch at yr Uned Prentisiaethau
Arfer Proffesiynol (DProf) Caerfyrddin
Arfer Seicotherapiwtig: Dyngarol (MA) Abertawe
Arweinyddiaeth Cynaliadwyedd (MBA) (Ar-lein)
Fersiwn Saesneg – MBA (Online) (Sustainability Leadership)
Caerfyrddin
Astudiaethau Addysg (MA)
Fersiwn Saesneg – Education Studies (MA, PGDip, PGCert)
Abertawe | Ar-lein
Astudiaethau Celtaidd (MA)  Ar-lein
Astudiaethau Canoloesol (MA)
Fersiwn Saesneg – Medieval Studies (MA)
Ar-lein
Astudiaethau Clasurol Conffiwsaidd (MA)
Fersiwn Saesneg – Confucian Classical Studies (MA)
Llambed
Astudiaethau Heddwch (MA)
Fersiwn Saesneg – Peace Studies (MA, PGDip, PGCert)
Ar-lein | Llambed
Astudiaethau Rhyng-ffydd (MA)
Fersiwn Saesneg – Interfaith Studies (MA)
Llambed
Astudiaethau Testunol Bwdhaidd Tsieineaidd (MA)
Fersiwn Saesneg – Chinese Buddhist Textual Studies (MA)
Llambed
Astudiaethau Testunol Daoaidd Tsieineaidd (MA)
Fersiwn Saesneg – Chinese Daoist Textual Studies (MA)
Llambed
Athroniaeth (MA)
Fersiwn Saesneg – Philosophy (MA)
Ar-lein
Athroniaeth (MRes)
Fersiwn Saesneg – Philosophy (MRes)
Llambed |Llundain | Abertawe
Athroniaeth a Chrefydd: Meddwl y Dwyrain a’r Gorllewin (MA)
Fersiwn Saesneg – Philosophy and Religion (MA)
Ar-lein

 

C

CwrsCampws
Cadwraeth a Rheolaeth Amgylcheddol (MSc)
Fersiwn Saesneg - Environmental Conservation & Management (MSc)
Abertawe
Celf a Dylunio (MA)
Fersiwn Saesneg - Art and Design (MA)
Abertawe | Ar-lein
Celf Gain (MA) Abertawe
TAR Uwchradd Cemeg gyda SAC Abertawe 
TAR Uwchradd Cerddoriaeth gyda SAC Abertawe 
Crefftau Dylunio (MA) Abertawe
Crefyddau’r Hen Fyd (MA)
Fersiwn Saesneg - Ancient Religions (MA)
Llambed | Ar-lein
Cyfathrebu Gweledol (MA) 
Fersiwn Saesneg - Visual Communication (MA)
Abertawe
Cyfieithu ar y Pryd (Tystysgrif Ȏl-raddedig) Caerfyrddin
TAR Uwchradd Cymraeg gyda SAC Abertawe

 

D

CwrsCampws
Dinasyddiaeth Fyd-eang ac Arweinyddiaeth Gynaliadwy MA Llambed 
Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd (MA)  Caerfyrddin 
Dylunio (MA)  Abertawe | Ar-lein 
   
   
   
   
   

 

G

CwrsCampws
Gwasanaethau Plant, Pobl Ifanc a Chymuned (MA)  Caerfyrddin | Abertawe | Llambed 
Gwasanaethau Plant, Pobl Ifanc a Chymuned (Prof Doc)  Caerfyrddin | Abertawe | Llambed 
Gweithrediadau Darbodus ac Ystwyth (MSc)  Abertawe 
Gwydr (MA)
Fersiwn Saesneg – Glass (MA)
Abertawe 
   
   
   

 

I

CwrsCampws
Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (MA)  Caerfyrddin 
   
   
   
   
   
   

 

M

CwrsCampws
MBA Arweinyddiaeth Cynaliadwyedd
Fersiwn Saesneg - MBA (Online) (Sustainability Leadership)
Ar-lein 
MBA Entrepreneuriaeth Gymdeithasol
Fersiwn Saesneg - MBA (Online) Social Entrepreneurship
Ar-lein 
Moeseg (MA, PGDip)  Ar-lein 
Moeseg – Moeseg Gofal a Meddygol (Tyst. Ôl-radd)  Ar-lein  
Moeseg – Moeseg Amgylcheddol ac Anifeiliaid (Tyst. Ôl-radd)  Ar-lein  
   
   

P

CwrsCampws
Peirianneg Ddiwydiannol (MSc)  Abertawe
Peirianneg Fecanyddol (MSc, PGDip, PGCert) Abertawe
Tystysgrif Ôl-radd mewn Polisi a Chynllunio Iaith  Ar-lein
   
   
   
   
   
   

 

S

CwrsCampws
Seiberddiogelwch a Gwyddor Fforensig Ddigidol (MSc) Ar-lein | Abertawe | Birmingham | Llundain
Seicoleg Rhagfarn a Gwahaniaethu (MSc, DipOR, TystOR)   Abertawe 
   
   
   
   
   

 

T

CwrsCampws
TAR/ProfGCE/PCE mewn Addysg a Hyfforddiant (PCET) gyda’r Gymraeg  Abertawe 
Theatr Gymhwysol: Cymuned, Addysg, Llesiant (MA, Dip Ôl-radd, Tyst Ôl-radd)  Caerfyrddin