Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Cyn-Brifysgol

Cyrsiau Cyn-Brifysgol

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau ar-lein addysgiadol sydd yn rhad ac am ddim ac yn addas ar gyfer myfyrwyr Cyfnodau Allweddol 3 a 4 ac Ôl-16.

Mae’r cyrsiau’n cynnig llwybr dilyniant, o archwilio pynciau yn anffurfiol ac yn hamddenol, i astudio mwy strwythuredig gan arwain at 5-10 credyd ar Lefel 4. Mae pob cwrs wedi eu dylunio i ehangu sgiliau a gwybodaeth pwnc unigolion a darparu blas o Addysg Uwch.

Dyma beth sydd ar gael