Diploma Cenedlaethol Uwch (HND)

Diploma Cenedlaethol Uwch (HND)

Tudalen HND

Mae Diplomâu Cenedlaethol Uwch wedi'u cynllunio i fod yn berthnasol i'r gweithle ac yn alwedigaethol eu natur.

Mae'r HND yn gymhwyster sy'n gysylltiedig â fyd gwaith ac yn cymryd 2 flynedd i'w gwblhau a gall arwain yn syth i yrfa. Mae rhai myfyrwyr yn dewis aros ymlaen am flwyddyn arall i uwchraddio'u HND i radd Baglor. Gan fod HNDs yn canolbwyntio ar ddiwydiant, byddant yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau penodol sydd eu hangen o fewn y sector arnoch, a bydd yn canolbwyntio ar y defnydd ymarferol o'r sgiliau hyn i chi.

Ar gyfer myfyrwyr ag ymrwymiadau personol neu broffesiynol mae yna opsiwn i fyfyrwyr i astudio'r cymhwyster yn rhan-amser. Cysylltwch â thiwtor derbyn y cwrs sydd o ddiddordeb ichi i drafod opsiynau rhan-amser.

Ewch i'n tudalen cyfrwng Saesneg i weld y rhestr gyflawn o gyrsiau Diploma Cenedlaethol Uwch sydd ar gael. Mae modd astudio'r canlynol yn rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg: