Cyfarfod â'n Cyn-fyfyrwyr

Fel rhan o ddathliadau Daucanmlwyddiant y Brifysgol, cynhaliodd staff yn y tîm Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu brosiect i archwilio bywydau cyn-fyfyrwyr a staff Llambed.

Mae eu prosiect yn darparu gwybodaeth am y rhai sydd wedi gwneud eu marc ar draws nifer o feysydd gan gynnwys Ysgolheictod, y Lluoedd Arfog, Y Celfyddydau, Crefydd, Addysg, Chwaraeon ac Adloniant. Y bwriad yw ehangu'r ystorfa hon i gynnwys cyn-fyfyrwyr o bob rhan o gampysau’r Brifysgol.