Apprenticeship students

Mae prentisiaethau yn y Drindod Dewi Sant yn darparu cyfleoedd gwych i unigolion ennill sgiliau a gwybodaeth lefel uchel yn yr yrfa o’u dewis.

Bydd prentisiaid yn astudio rhaglen a gymeradwyir gan y diwydiant ac sy’n berthnasol yn uniongyrchol i ofynion eu cyflogwr o ran sgiliau. 

Yn ogystal â datblygu sgiliau ymarferol yn eu gweithle, bydd prentisiaid yn astudio tuag at gymhwyster prifysgol, a allai fod yn HNC, HND neu Radd.  

Ceir diwrnodau astudio, blociau astudio neu gyfuniad o ddysgu ar-lein a thiwtorialau, yn ddibynnol ar y rhaglen o’ch dewis.

Gall prentisiaid fod o unrhyw oed ond rhaid eu bod yn cael eu cyflogi mewn rôl sy’n gysylltiedig â’u hastudio.  Efallai eu bod yn newydd yn eu rôl neu fod arnynt angen datblygu sgiliau er mwyn gallu symud ymlaen yn eu gweithle.

Gradd-brentisiaethau Digidol

Sylwer bod y rhaglenni hyn oll wedi’u cymeradwyo a’u dilysu gan Gymdeithas Cyfrifiaduron Prydain tra mae’r rhaglen Peirianneg Meddalwedd hefyd ag achrediad Peiriannydd Siartredig rhannol gyda’r Cyngor Peirianneg.  

Bydd yr holl raglenni’n arwain at Statws Gweithiwr TG Proffesiynol Siartredig (CITP).

Logos for BCS and Engineering Council accreditation

Bydd y Brentisiaeth yn rhedeg dros 4 blynedd gyda hyfforddiant tu allan i’r gwaith yn digwydd ar ddiwrnodau astudio yn Adeilad IQ y Brifysgol ar y campws newydd yn SA1.  

Cefnogir y prentisiaid gydol eu rhaglen gan Gynghorydd Hyfforddiant, a fydd yn ymweld â’r gweithle’n rheolaidd, gan ddarparu’r cyswllt rhwng yr astudiaethau academaidd a’r dysgu yn y gweithle, a chan fynd i’r afael ag unrhyw faterion a allai godi yn ystod y rhaglen.

Sut i ymgeisio

Cyfleoedd swydd

GIG Cymru Gwasanaeth Gwybodeg

Cysylltu

Am ymholiadau cyffredinol
e-bost i: prentisiaethau@uwtsd.ac.uk 
Ffôn: 01267 676814

Gwybodaeth am y cwrs
e-bost i: computing@uwtsd.ac.uk.

Prentsiathau / Apprenticeships with swirl