DIWRNODAU AGORED ABERTAWEFFORDD BERFFAITH I ARCHWILIO EIN CAMPWS

Rhith-Ddiwrnodau Agored Abertawe

O ganlyniad i bryderon diogelwch, mae ein Diwrnodau Agored i gyd yn cael eu darparu ar-lein bellach.

Mae ein Rhith-ddiwrnodau Agored yn cynnig cyfle gwych i chi gael blas go iawn ar sut brofiad yw astudio gyda ni yma yn PCYDDS.

24 Hydref 2020

11:00-13:00 | Cadwch le

28 Tachwedd 2020

11:00-13:00 | Cadwch le


Mae ein diwrnodau agored yn Abertawe yn cynnwys cyrsiau yn y meysydd canlynol:

Addysg Grefyddol | Astudiaethau Busnes | Bioleg | Celf a Dylunio | Cemeg | Cerddoriaeth | CynraddCyfrifiadura a TGCh | Cymraeg | Daearyddiaeth | Drama | Dylunio a Thechnoleg | Ffiseg | Hanes | Ieithoedd Tramor Modern | Mathemateg | Saesneg