Diwrnod Agored AbertaweFFORDD BERFFAITH I ARCHWILIO’N CAMPYSAU

Yn ein Diwrnod Agored yn Y Drindod Dewi Sant, gallwch wneud y canlynol:

  • Cwrdd â'r darlithwyr a fydd yn helpu i lunio eich dyfodol.
  • Ymweld ag Abertawe a blasu diwylliant yr ardal.
  • Ystyried y llety sydd ar gael.
  • Darganfod y mannau lle gallwch chi astudio a chymdeithasu.
  • Eich dychmygu eich hun yn byw ac yn astudio yn Abertawe.
  • Cael atebion i unrhyw gwestiynau dros ben sydd gennych a siarad â'r tîm Gwasanaethau Myfyrwyr.

SA1 Diwrnod Agored Glannau Abertawe - Adeilad IQ (SA1 8EW)

25 Mehefin 2022

ARCHEBU NAWR

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys holl gyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig PCYDDS Abertawe yn y meysydd pwnc canlynol

Adeiladu | Astudiaethau Addysg | Blynyddoedd Cynnar | Busnes a Rheoli | Cadwraeth Amgylcheddol | Cwnsela | Cyfrifeg a Chyllid | Cyfrifiadura | Digwyddiadau | Dylunio Modurol a Chludiant | Electroneg | Ffilm a Theledu | Peirianneg Beiciau Modur | Peirianneg Chwaraeon Moduro | Peirianneg Fodurol | Peirianneg Ynni ac Amgylcheddol | Pensaernïaeth | Rheoli Chwaraeon | Seicoleg | Twristiaeth, Hamdden a Lletygarwch | Tystysgrif Sylfaen STEM.

Sgroliwch i lawr ar gyfer y Diwrnod Agored Addysg Athrawon.

 

Swansea SA1 IQ Exterior

Diwrnod Agored Coleg Celf Abertawe (SA1 5DU)

25 Mehefin 2022

ARCHEBU NAWR

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys holl gyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig PCYDDS Abertawe yn y meysydd pwnc canlynol.

Sylfaen Celf a Dylunio | Crefftau Dylunio | Celf Gain | Dylunio Graffig | Darlunio | Technoleg Cerddoriaeth | Ffotograffiaeth | Dylunio Cynnyrch a Dodrefn | Dylunio Patrwm Arwyneb | Cyrsiau Ôl-raddedig.

Ar gyfer Ffilm a Theledu, Dylunio Modurol a Thrafnidiaeth, Dylunio Gemau ac Animeiddio, gweler Diwrnod Agored SA1.

 

Alex building

Diwrnod Agored Campws Busnes Abertawe - (SA1 1NE)

25 Mehefin 2022

ARCHEBU NAWR

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys holl gyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig Y Drindod Dewi Sant Abertawe yn y meysydd pwnc canlynol:
 

Astudiaethau Nyrsio | Gofal Iechyd a Chymdeithasol | Gwasanathau Cyhoeddus | Plismona | Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol | Y Gyfraith.

Ar gyfer Cyfrifeg a Chyllid, Busnes a Rheoli, Digwyddiadau, Rheoli Chwaraeon, Twristiaeth, Hamdden a Lletygarwch, gweler Diwrnod Agored SA1.

 

Swansea Business Campus

SA1 Diwrnod Agored Addysg Athrawon Glannau Abertawe –
Adeilad IQ (SA1 8EW)

25 Mehefin 2022

ARCHEBU NAWR

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer y cyrsiau canlynol:

TAR Cynradd | TAR Celf a Dylunio | TAR Bioleg | TAR Astudiaethau Busnes | TAR Cyfrifiadura a TGCh | TAR Cemeg | TAR Drama | TAR Saesneg | TAR Daearyddiaeth TAR Hanes | TAR Mathemateg | TAR Ieithoedd Tramor Modern | TAR Cerddoriaeth | TAR Ffiseg | TAR Addysg Grefyddol | TAR Cymraeg | PCET | MA Addysg | MA Lles, Dysgu a Datblygiad Proffesiynol Doethuriaeth mewn Addysg (EdD).

PGCE open Day