DIWRNODAU AGORED ABERTAWE


CADWCH LE AR DDIWRNOD AGORED


Beth i’w ddisgwyl ar Ddiwrnod Agored

Ein diwrnodau agored yw’r ffordd berffaith i archwilio’n campysau, gweld ein cyfleusterau a phrofi popeth sydd gan Abertawe i’w gynnig.

Mae ein diwrnodau agored yn Abertawe yn cynnwys cyrsiau yn y meysydd canlynol:
|  Gwyddoniaeth a Chelf  |  Rheolaeth ac Iechyd  |  Addysg a’r Dyniaethau  |

Alex Building

Diwrnod Agored Coleg Celf Abertawe (SA1 5DU)

Animeiddio | Celf a Dylunio Sylfaen | Celf Gain | Cerddoriaeth | Crefftau Dylunio | Darlunio | Dylunio Graffig | Dylunio Gemau | Dylunio Cynnyrch | Dylunio Set | Dylunio Patrwm Arwyneb | Ffilm a Theledu | Ffotograffiaeth | Gwydr | Hysbysebu | Modurol

Ddydd Sadwrn 8 Chwefror 2020 (Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion)

Cynhelir ein diwrnod agored nesaf i Israddedigion ddydd Sadwrn 27 Mehefin (bydd modd archebu lle o fis Chwefror)

Os ydych yn bwriadu ymgeisio yn 2020 a hoffech drefnu taith anffurfiol e-bostiwch artanddesign@uwtsd.ac.uk os gwelwch yn dda

Cadw Lle ar Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion
Rhaglen Coleg Celf Abertawe

Business Campus

Diwrnod Agored Campws Busnes (SA1 1NE)

Busnes | Cyfrifeg | Gofal Cymdeithasol | Gwasanaethau Cyhoeddus | Iechyd | Nyrsio | Plismona | Rheolaeth Chwaraeon | Twristiaeth a Digwyddiadau | Y Gyfraith

Dydd Sadwrn 8 Chwefror 2020

10.00 - 15.00

Cadw Lle Ar Ddiwrnod Agored Rhaglen Y Campws Busnes
Business Campusa

SA1 Glannau Abertawe Diwrnod Agored (Cyrsiau Israddedig) – Adeilad IQ (SA1 8EW)

Adeiladun | Addysg | Amgylcheddol | Beiciau Modur | Blynyddoedd Cynnar | Chwaraeon Moduro | Cyfrifiadura | Cwnsela | Modurol | Pensaernïaeth | Seicoleg | STEM sylfaen | TAR (addysgu) | Ynni ac Amgylcheddol

Dydd Sadwrn 8 Chwefror 2020

10.00 - 15.00

Cadw Lle Ar Ddiwrnod Agored Rhaglen Israddedig SA1 Glannau Abertawe
Business Campus

SA1 Glannau Abertawe Diwrnod Agored TAR – Adeilad IQ (SA1 8EW)

Addysg Grefyddol | Astudiaethau Busnes | Bioleg | Celf a Dylunio | Cemeg | Cerddoriaeth | Cynradd | Cyfrifiadura a TGCh | Cymraeg | Daearyddiaeth | Drama | Dylunio a Thechnoleg | Ffiseg | Hanes | Ieithoedd Tramor Moder | Mathemateg | Saesneg

Dydd Sadwrn 8 Chwefror 2020

10.00 - 15.00

Cadw Lle Ar Ddiwrnod Agored Rhaglen TAR

Useful Links

Dyfyniadau Myfyrwyr