Diwrnod Agored AbertaweFFORDD BERFFAITH I ARCHWILIO’N CAMPYSAU

Rhith-Ddiwrnodau Agored Abertawe

24 Hydref 2020

11:00-13:00 | Cadwch le

28 Tachwedd 2020

11:00-13:00 | Cadwch le

O ganlyniad i bryderon diogelwch, mae ein Diwrnodau Agored i gyd yn cael eu darparu ar-lein bellach.

Mae ein Rhith-ddiwrnodau Agored yn cynnig cyfle gwych i chi gael blas go iawn ar sut brofiad yw astudio gyda ni yma yn PCYDDS.

Mae ein diwrnodau agored yn Abertawe yn cynnwys cyrsiau yn y meysydd canlynol: Addysg a’r Dyniaethau, Gwyddoniaeth a Chelf, Rheolaeth ac Iechyd.

Diwrnod Agored Coleg Celf Abertawe (SA1 5DU)

Bydd y digwyddiad yn cynnwys ein holl gyrsiau Gradd Israddedig ac Ôl-raddedig.

Animeiddio | Celf a Dylunio Sylfaen | Celf Gain | Cerddoriaeth | Crefftau Dylunio | Darlunio | Dylunio Graffig | Dylunio GemauDylunio Cynnyrch & Chelfi | Dylunio Set | Dylunio Patrwm Arwyneb | Ffilm a Theledu | Ffotograffiaeth | Hysbysebu Creadigol | ModurolPensaernïaethTechnoleg Cerddoriaethôl-raddedig

Alex building

Diwrnod Agored Campws Fusnes (SA1 1NE)

Gofal Cymdeithasol | Gwasanaethau Cyhoeddus | Iechyd | MBA | Nyrsio | Plismona | Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol | Throseddeg | Y Gyfraith

Business Campus

SA1 Campus

PGCE open Day


Dyfyniadau Myfyrwyr