Diwrnod Agored AbertaweFFORDD BERFFAITH I ARCHWILIO’N CAMPYSAU

Rhith-Ddiwrnodau Agored Abertawe

Mae ein Rhith-ddiwrnodau Agored yn cynnig cyfle gwych i chi gael blas go iawn ar sut brofiad yw astudio gyda ni yma yn PCYDDS.

Mae ein diwrnodau agored yn Abertawe yn cynnwys cyrsiau yn y meysydd canlynol: Addysg a’r Dyniaethau, Gwyddoniaeth a Chelf, Rheolaeth ac Iechyd.

26 Mehefin 2021

11:00-13:00 | Cadwch le

Os hoffech drefnu cyflwyniad cwrs neu sgwrs am ein cyrsiau e-bostiwch info@uwtsd.ac.uk neu gadw lle drwy’r ddolen isod.

Sesiynau blasu a
chyflwyniadau cwrs

Diwrnod Agored Coleg Celf Abertawe (SA1 5DU)

Bydd y digwyddiad yn cynnwys ein holl gyrsiau Gradd Israddedig ac Ôl-raddedig.

Animeiddio | Celf a Dylunio Sylfaen | Celf Gain | Cerddoriaeth | Crefftau Dylunio | Darlunio | Dylunio Graffig | Dylunio GemauDylunio Cynnyrch & Chelfi | Dylunio Set | Dylunio Patrwm Arwyneb | Ffilm a Theledu | Ffotograffiaeth | Hysbysebu Creadigol | ModurolPensaernïaethTechnoleg Cerddoriaethôl-raddedig

Alex building

Diwrnod Agored Campws Fusnes (SA1 1NE)

Gofal Cymdeithasol | Gwasanaethau Cyhoeddus | Iechyd | MBA | Nyrsio | Plismona | Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol | Throseddeg | Y Gyfraith

Business Campus

Swansea SA1 IQ Exterior

PGCE open Day


Dyfyniadau Myfyrwyr