Diwrnod Agored AbertaweFFORDD BERFFAITH I ARCHWILIO’N CAMPYSAU

Yn ein Diwrnod Agored yn Y Drindod Dewi Sant, gallwch wneud y canlynol:

  • Cwrdd â'r darlithwyr a fydd yn helpu i lunio eich dyfodol.
  • Ymweld ag Abertawe a blasu diwylliant yr ardal.
  • Ystyried y llety sydd ar gael.
  • Darganfod y mannau lle gallwch chi astudio a chymdeithasu.
  • Eich dychmygu eich hun yn byw ac yn astudio yn Abertawe.
  • Cael atebion i unrhyw gwestiynau dros ben sydd gennych a siarad â'r tîm Gwasanaethau Myfyrwyr.