Rhith-Ddiwrnod Agored AbertaweFFORDD BERFFAITH I ARCHWILIO’N CAMPYSAU

Rhith-Ddiwrnodau Agored Abertawe | 27 Mehefin 2020

O ganlyniad i bryderon diogelwch, mae ein Diwrnodau Agored i gyd yn cael eu darparu ar-lein bellach.

Mae ein Rhith-ddiwrnodau Agored yn cynnig cyfle gwych i chi gael blas go iawn ar sut brofiad yw astudio gyda ni yma yn PCYDDS.

Mae ein diwrnodau agored yn Abertawe yn cynnwys cyrsiau yn y meysydd canlynol: Addysg a’r Dyniaethau, Gwyddoniaeth a Chelf, Rheolaeth ac Iechyd.

Alex building

Business Campus

SA1 Glannau Abertawe Diwrnod Agored (Cyrsiau Israddedig) –
Adeilad IQ (SA1 8EW)

Adeiladun | Addysg | Amgylcheddol | Beiciau Modur | Blynyddoedd Cynnar | Chwaraeon Moduro | Cyfrifiadura | Cwnsela | Modurol | Pensaernïaeth | Seicoleg | STEM sylfaen | TAR (addysgu) | Ynni ac Amgylcheddol

CADWCH LE

SA1 Campus

PGCE open Day


Dyfyniadau Myfyrwyr