DIWRNODAU AGORED ABERTAWE


CADWCH LE AR DDIWRNOD AGORED


Beth i’w ddisgwyl ar Ddiwrnod Agored

Ein diwrnodau agored yw’r ffordd berffaith i archwilio’n campysau, gweld ein cyfleusterau a phrofi popeth sydd gan Abertawe i’w gynnig.

Gallwch hefyd siarad gyda myfyrwyr presennol a staff academaidd a gofyn cwestiynau.

Mae’r diwrnod fel arfer yn rhedeg o 10am i 3pm. Ar ôl cofrestru yn y bore a chlywed y sgwrs groesawu fe fydd sgyrsiau cwrs-benodol, teithiau a’r Ffair Wybodaeth (os na allwch gyrraedd mewn pryd i gofrestru, cysylltwch i roi gwybod ymlaen llaw).

Mae Abertawe yn lle gwych i fyw ac astudio: Dewch i weld drosoch chi eich hun drwy ddod i’n diwrnod agored

Alex Building

Diwrnod Agored Coleg Celf Abertawe (SA1 5DU)

Animeiddio | Celf a Dylunio Sylfaen | Celf Gain | Cerddoriaeth | Crefftau Dylunio | Darlunio | Dylunio Graffig | Dylunio Gemau | Dylunio Cynnyrch | Dylunio Set | Dylunio Patrwm Arwyneb | Ffilm a Theledu | Ffotograffiaeth | Gwydr | Hysbysebu | ModurolDydd Sadwrn, 30 Tachwedd 2019

10.00 - 15.00

Cadw Lle Ar Ddiwrnod Agored Rhaglen Coleg Celf Abertawe
Business Campus

Diwrnod Agored Campws Busnes (SA1 1NE)

Busnes | Cyfrifeg | Gofal Cymdeithasol | Gwasanaethau Cyhoeddus | Iechyd | Nyrsio | Plismona | Rheolaeth Chwaraeon | Twristiaeth a Digwyddiadau | Y GyfraithDydd Sadwrn, 30 Tachwedd 2019

10.00 - 15.00

Cadw Lle Ar Ddiwrnod Agored Rhaglen Y Campws Busnes
Business Campus

SA1 Glannau Abertawe Diwrnod Agored (Cyrsiau Israddedig) – Adeilad IQ (SA1 8EW)

Adeiladun | Addysg | Amgylcheddol | Beiciau Modur | Blynyddoedd Cynnar | Chwaraeon Moduro | Cyfrifiadura | Cwnsela | Modurol | Pensaernïaeth | Seicoleg | STEM sylfaen | TAR (addysgu) | Ynni ac AmgylcheddolDydd Sadwrn, 30 Tachwedd 2019

10.00 - 15.00

Cadw Lle Ar Ddiwrnod Agored Rhaglen Israddedig SA1 Glannau Abertawe
Business Campus

SA1 Glannau Abertawe Diwrnod Agored TAR – Adeilad IQ (SA1 8EW)

Addysg Grefyddol | Astudiaethau Busnes | Bioleg | Celf a Dylunio | Cemeg | Cerddoriaeth | Cynradd | Cyfrifiadura a TGCh | Cymraeg | Daearyddiaeth | Drama | Dylunio a Thechnoleg | Ffiseg | Hanes | Ieithoedd Tramor Moder | Mathemateg | SaesnegDydd Sadwrn, 30 Tachwedd 2019

10.00 - 15.00

Cadw Lle Ar Ddiwrnod Agored Rhaglen TAR

Useful Links

Dyfyniadau Myfyrwyr

Swansea Coastline

Dewch i’n gweld ni ar ddiwrnod agored i weld beth sydd gan Y Drindod Dewi Sant i’w gynnig i chi ynghanol dinas glan môr Abertawe.

Dewch i gwrdd â’r darlithwyr ac archwilio ein safleoedd canol dinas. Ein hychwanegiad diweddaraf, SA1 Glannau Abertawe, yw cartref pwrpasol £300m newydd y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg (FACE) a’r Athrofa .

Daw SA1 Glannau Abertawe â gwledd o brofiad addysgu i leoliad newydd anhygoel ger tywod euraidd Bae Abertawe. Mae'r offer mwyaf modern yn cyfarfod ag addysgu blaengar mewn canolfan addysgu gweithredol fodern. 

Mae Canolfan Ddylunio Alex a Chanolfan Dinefwr ar gyfer Celf, yn yr ardal ddiwylliannol fywiog, a Champws Busnes trawiadol Abertawe, ychydig funudau ar droed o’r môr, siopau, adloniant a gweithgareddau.     

Bydd eich profiad ar ddiwrnod agored hefyd yn cynnwys y cyfle i weld llety ac i siarad â gwasanaethau myfyrwyr a chyllid.


Hyfforddiant Athrawon 

Sylwch, os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn athro ac nid oes gennych radd yn barod, efallai y bydd angen ichi fynychu diwrnod agored ar gampws Caerfyrddin lle mae ein gradd addysgu wedi'i lleoli. 

Os ydych yn raddedig a hoffech ddysgu rhagor am ein rhaglenni Hyfforddi Athrawon TAR cofrestrwch yma. Rydym yn cynnal diwrnodau agored TAR ar yr un adeg â diwrnodau agored israddedig Abertawe, ond hefyd yn cynnig rhai digwyddiadau gyda’r nos hefyd.  

Ewch i’r ffurflen cais yma (Fersiwn Saesneg)