Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig dau fath o Ddoethuriaeth Broffesiynol i ymarferwyr profiadol allu cael cymhwyster Lefel 8. Dyfernir y cymwysterau wedi i’r ymgeisydd gwblhau cyfres o fodylau a addysgir a phrosiect ymchwil seiliedig ar waith 60,000 o eiriau yn llwyddiannus.

Doctorate in Professional Practice (DProf)

Doctor of Business Administration (DBA)