Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cwrs Gwella Sgiliau Iaith

Hoffech chi ddysgu Cymraeg?

Mae nifer fawr o resymau paham mae unigolion yn dymuno dysgu Cymraeg. Efallai bod un o’r isod yn wir amdanoch chi:

  • Dw i eisiau datblygu sgiliau newydd
  • Dw i eisiau helpu fy mhlant yn yr ysgol
  • Er mwyn cymdeithasu gyda ffrindiau
  • Er mwyn fy helpu i gael swydd
  • Fel y gallaf siarad Cymraeg gyda fy nghwsmeriaid
  • Fel y gallaf ateb y ffôn yn y gwaith

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig nifer o opsiynau i’ch helpu chi.  Cynigiwn ystod eang o ddosbarthiadau dydd a nos ar draws Sir Gaerfyrddin yn ogystal â chyrsiau ar-lein ar lefel Sylfaen a lefel Canolradd a chyrsiau preswyl dwys ar gampws Llambed.

Am fanylion pellach cysyllter â Gwen Davies g.j.davies@pcydds.ac.uk

neu rif ffôn 01570 424898

Cymraeg yn y Gweithle

Mae’r Brifysgol yn awyddus i gefnogi gweithwyr Gorllewin Cymru i ddysgu’r Gymraeg o’r cychwyn neu i ddatblygu sgiliau yn yr iaith. Os nad yw’n gyfleus i chi ddod i un o’n campysau gellir trefnu sesiynau yn eich gweithle. Gallwn hefyd deilwrio cyrsiau addas i’ch gwaith arbennig chi. Cysylltwch â Gwen Davies, Canolfan Peniarth.