Mae hawl gan holl staff, myfyrwyr, ôl-raddedigion (rhaglenni ymchwil a rhaglenni a addysgir) ac aelodau cysylltiol i gyfrif e-bost yn y Brifysgol.

  • Microsoft Exchange yw’r system e-bost i staff
  • Microsoft Office 365 yw’r system e-bost i fyfyrwyr

Gwybodaeth am:

  • gael mynediad i e-byst o ddyfeisiau symudol
  • cyfyngiadau ar gyfrifon
  • rhestrau postio
  • diogelwch
  • cymorth a chefnogaeth

I gyfrifon e-bost y Brifysgol yr anfonir negeseuon e-bost swyddogol gan y Brifysgol at staff a myfyrwyr.

Er mwyn osgoi colli negeseuon pwysig, dylech edrych ar eich cyfrif e-bost Prifysgol yn aml.

Mae’r Brifysgol yn darparu cyfeiriad e-bost ar gyfer pob defnyddiwr fel a ganlyn:

  • rhifmyfyriwr@myfyriwr.ydds.ac.uk i fyfyrwyr (e.e. 12345678@myfyriwr.ydds.ac.uk)
  • enwdefnyddiwr@ydds.ac.uk i staff yn cynnwys aelodau cysylltiol (e.e. J.Bloggs@ydds.ac.uk)

Gall staff gael mynediad i’w cyfrif e-bost wrth ddefnyddio porwr gwe drwy fynd i dudalen mynediad ar y we i Microsoft Outlook a theipio eu henw defnyddiwr a chyfrinair yn y Brifysgol.

Gall myfyrwyr gael mynediad i'w cyfrif e-bost wrth ddefnyddio porwr gwe drwy fynd i dudalen fewngofnodi Office 365 YDDS a theipio eu cyfeiriad e-bost a chyfrinair.