FdA Astudiaethau Cynhwysol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu

Mae’r cymhwyster hwn ar lefel addysg uwch ac yn seiliedig ar gyflogaeth.  Mae’n darparu cyfleoedd i bobl ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol.

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol
Enw Cyswllt:
Andrea Cindy Hunt
E-bost Cyswllt:
c.hunt@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegMae’r Radd Sylfaen mewn Astudiaethau Cynhwysol yn arbennig o addas ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu. Cwrs 3 blynedd ydyw a chyflwynir darlithoedd ar ddydd Sadwrn ar gampws Caerfyrddin neu yn eich cymuned leol mewn sesiynau min nos.

Defnyddir amrywiaeth o arddulliau dysgu ac mae’r cwrs yn darparu cyfleoedd i gael y wybodaeth bynciol ddiweddaraf ac archwilio ymchwil diweddar mewn meysydd pwnc. Gallai cwblhau’r radd hon arwain at ragor o gyfrifoldebau yn y gweithle.

Gellir cwblhau gwaith naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg ac mae cyfle i gwblhau’r cwrs gradd cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn mae cyfle i astudio am flwyddyn arall a gwneud y cwrs BA Cynhwysiant Cymdeithasol (Addysg Gynhwysol) a gynigir eto fel darpariaeth hyblyg ar ddydd Sadwrn neu fel sesiynau min nos.

Astudir y modylau canlynol drwy gydol y 3 blynedd:

Lefel 4

 • Datblygu Sgiliau Allweddol yn y Gweithle
 • Cynhwysiant Cymdeithasol ar Waith
 • Anghenion Ychwanegol mewn Cyd-destun

Lefel 5

 • Cefnogi Llythrennedd yn y Gweithle
 • Cadw ein Plant yn Ddiogel
 • Gweithio mewn Partneriaeth<0}

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu a bydd yn cynnwys modylau i gynorthwyo â gwaith ysgol. Mae’n darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau a fydd yn trosglwyddo’n hawdd i fyd gwaith. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

 • Cyfathrebu’n effeithiol
 • Ymchwilio, paratoi a rhoi cyflwyniadau
 • Gweithio’n gydweithredol neu'n rhan o dîm
 • Dealltwriaeth o bolisi a’r cysylltiadau rhyngddo ac arfer

Ystyried Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol perthnasol (e.e. HLTA:

Nid oes arholiadau ar y cwrs hwn ac mae'n cynnwys amrywiaeth o asesiadau sy’n addas ar gyfer anghenion y myfyrwyr e.e.

 • Aseiniadau
 • Portffolios
 • Cyflwyniad poster
 • Taflen Hyrwyddo

Nid oes gofynion mynediad penodol ar gyfer y cwrs hwn a gwahoddir pob ymgeisydd am gyfweliad gyda’r Cyfarwyddwr Rhaglen. Rydym yn annog ymgeiswyr sydd ag ystod o gymwysterau a phrofiadau galwedigaethol i wneud cais. 

Mae nifer o’r myfyrwyr yn penderfynu mynd ymlaen i wneud y cwrs BA Cynhwysiant Cymdeithasol (Addysg Gynhwysol) sydd am flwyddyn arall ac yn ddarpariaeth hyblyg.

Yn dilyn hyn mae rhai yn mynd ymlaen i wneud cwrs TAR.

Mae’r cyfleoedd am swyddi fel a ganlyn:

 • Addysgu
 • Gwaith elusen
 • Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNCO)
 • Helpwr Cymunedol Cychwyn Cadarn
 • Cydlynydd Addysg Bersonol, Gymdeithasol ac Iechyd
 • Arolygydd Cylch Chwarae
 • Swyddog Cymorth Disgyblion
 • Cynorthwyydd Therapi Lleferydd ac Iaith
 • Rheolwr Grŵp Anogaeth mewn ysgol
 • Uwch Gynorthwyydd Addysgu
 • Cynorthwyydd Addysgu Dysgu Uwch
 • Cydlynydd Eco-ysgol
 • Cydlynydd Ysgolion Iach

Mae’n bosibl astudio’r cwrs hwn yn y Gymraeg neu’r Saesneg neu fod mewn grŵp Dwyieithog.