Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Ffeithiau a Ffigurau

Ffeithiau a Ffigurau

WhatUni 2022

8fed (allan o 90) am Ddarlithoedd ac Ansawdd Addysgu

13eg (allan o 95) am Gymorth Myfyrwyr

Tabl Cynghrair y Guardian

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn =74ain yn Nhabl Cynghrair Y Guardian 2023, gyda’r uchafbwyntiau ychwanegol yn cynnwys:

10fed yn y DU a 1af yng Nghymru am Dylunio Graffig

8fed yn y DU a 1af yng Nghymru am Dylunio Cynnyrch

9fed yn y DU am Ffasiwn a Thecstilau

1af yng Nghymru am Addysg

4ydd yn y DU a 1af yng Nghymru am Cynhyrchu Ffilm a Ffotograffiaeth

1af yng Nghymru am Celf Gain

The Times & Sunday Times Good University Guide

Daeth YDDS yn 28ain yn y DU am foddhad myfyrwyr gydag ansawdd addysgu yng nghanlyniadau 2023. Yn ogystal, daeth Y Drindod Dewi Sant yn:

7fed (allan o 84) yn y DU am Ansawdd Addysgu ym maes Addysg

11eg (allan o 84) yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Addysg

Complete University Guide League Table 2023

Mae’r Complete University Guide yn cynhyrchu tablau cynghrair a safleoedd blynyddol yn ôl prifysgol a phwnc:

19eg (allan o 87) yn y DU am Gelf a Dylunio

120fed ar y tabl cynghrair

Hynt Graddedigion

Hynt Graddedigion yw arolwg cymdeithasol blynyddol mwyaf y DU ac mae’n cofnodi safbwyntiau a statws presennol graddedigion diweddar.

Arolwg data 2019/20 Hynt Graddedigion HESA

Roedd 95% o raddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach, ar fin cychwyn swydd newydd neu astudiaethau pellach, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel gofalu am rywun, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs.

Arolwg Profiadau Ôl-raddedigion a Addysgir

Yr Arolwg Profiadau Ôl-raddedigion a Addysgir (PTES) yw’r unig arolwg o sector addysg uwch cyfan y DU sy’n cael mewnwelediad gan fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir am eu profiad dysgu ac addysgu.

Yn PTES 2023, daeth Y Drindod yn 18fed allan o 90 am foddhad gydag Asesiadau

Tabl Cynghrair Prifysgolion People & Planet

Cynghrair Prifysgolion People & Planet yw’r unig dabl cynghrair cynhwysfawr ac annibynnol o brifysgolion y DU a restrir yn ôl perfformiad amgylcheddol a moesegol.

Tabl Cynghrair Prifysgolion People & Planet 2022: Mae YDDS yn safle 31ain yn y DU a 4ydd yng Nghymru

1af yng Nghymru a 21ain yn y DU am Wastraff ac Ailgylchu

1af yng Nghymru a 8fed yn y DU am Ffynonellau ynnl Adnewyddadwy

1af yng Nghymru a 2il yn y DU am Leihau Dŵr