Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Ffeithiau a Ffigurau

Ffeithiau a Ffigurau

Lectures and Teaching Quality
8fed am Ddarlithoedd ac Ansawdd Addysgu

WhatUni 2022

Student Support
13eg am Gymorth Myfyrwyr

WhatUni 2022

Graphic Design
10fed yn y DU a 1af yng Nghymru am Dylunio Graffig

Tabl Cynghrair y Guardian 2023

Product Design
8fed yn y DU a 1af yng Nghymru am Dylunio Cynnyrch

Tabl Cynghrair y Guardian 2023

Fashion & Textiles
9fed yn y DU am Ffasiwn a Thecstilau

Tabl Cynghrair y Guardian 2023

Education
1af yng Nghymru am Addysg

Tabl Cynghrair y Guardian 2023

Film Production and Photography
4ydd yn y DU a 1af yng Nghymru am Cynhyrchu Ffilm a Ffotograffiaeth 1af yng Nghymru am Celf Gain

Tabl Cynghrair y Guardian 2023

Fine Art
1af yng Nghymru am Celf Gain

Tabl Cynghrair y Guardian 2023

Lectures and Teaching Quality
28ain yn y DU am foddhad myfyrwyr gydag ansawdd addysgu

The Times & Sunday Times Good University Guide 2022

Lectures and Teaching Quality
7fed yn y DU am Ansawdd Addysgu ym maes Addysg

The Times & Sunday Times Good University Guide 2022

Lectures and Teaching Quality
11eg yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes Addysg

The Times & Sunday Times Good University Guide 2022

Fine Art
19eg yn y DU am Gelf a Dylunio

Complete University Guide League Table 2023

Education
Roedd 95% o raddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach, ar fin cychwyn swydd newydd neu astudiaethau pellach, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel gofalu am rywun, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs.

Arolwg data 2019/20 Hynt Graddedigion HESA

PTES
18fed am foddhad gydag Asesiadau

Arolwg Profiadau Ôl-raddedigion a Addysgir 2023

PTES
31ain yn y DU a 4ydd yng Nghymru 1af yng Nghymru a 21ain yn y DU am Wastraff ac Ailgylchu

Tabl Cynghrair Prifysgolion People & Planet 2022

 Waste & Recycling
1af yng Nghymru a 21ain yn y DU am Wastraff ac Ailgylchu

Tabl Cynghrair Prifysgolion People & Planet 2022

Renewable Energy Sources
1af yng Nghymru a 8fed yn y DU am Ffynonellau ynnl Adnewyddadwy

Tabl Cynghrair Prifysgolion People & Planet 2022

Water Reduction
1af yng Nghymru a 2il yn y DU am Leihau Dŵr

Tabl Cynghrair Prifysgolion People & Planet 2022