Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Beth a ddywed ein myfyrwyr  -  Kathy Miles

Kathy Miles

Kathy Miles

Mae’r addysgu wedi bod yn ardderchog, ac wedi dangos i mi sut i fireinio a saernïo fy ngwaith, gosod disgyblaeth ysgrifennu gadarn, a gweithio i ddyddiadau terfynol penodol. Rydw i hefyd wedi dysgu sut i ddefnyddio gwahanol ddulliau ysgrifennu gydag ystod o ffurfiau.


Wrth astudio ei MA mewn Ysgrifennu Creadigol, curodd Kathy filoedd o feirdd o bob cwr o’r byd gan ennill un o wobrau mwyaf dymunol y DU – The Birdport Prize.

“Gwobr Bridport yw un o’r gwobrau barddoniaeth uchaf eu bri yn y DU, ac rwy’n falch dros ben, ac yn synnu braidd, fy mod i wedi ei hennill. Rwy’n credu bod y ffaith fy mod i wedi gwneud hynny yn glod i'r addysgu rhagorol yn Adran Ysgrifennu Creadigol Y Drindod Dewi Sant. 

Bu’r MA Ysgrifennu Creadigol yn Y Drindod Dewi Sant Llambed yn un o’r pethau gorau i mi ei wneud erioed ac mae e wedi newid fy mywyd.  Mae’r addysgu wedi bod yn ardderchog, ac wedi dangos i mi sut i fireinio a saernïo fy ngwaith, gosod disgyblaeth ysgrifennu gadarn, a gweithio i ddyddiadau terfynol penodol.  Rydw i hefyd wedi dysgu sut i ddefnyddio gwahanol ddulliau ysgrifennu gydag ystod o ffurfiau.

Yn arbennig, bu Menna Elfyn a Samantha Wynne-Rhydderch yn hanfodol wrth fy helpu i olygu fy ngwaith gyda beirniadaeth adeiladol a sylwadau treiddgar. Unwaith y byddaf wedi cwblhau'r MA, rwy’n gobeithio gweithio’n llawn amser fel ysgrifennwr, ac mae hyn wedi rhoi i mi’r ysgogiad i barhau, a’r sgiliau i wella fy ngwaith i safon gyhoeddadwy.  Mae gennyf lyfr o’r enw 'Gardening With Deer’ yn cael ei ryddhau ym mis Mehefin 2016 gyda Cinnamon Press, ac fe fydd hwnnw’n gyfnod cyffrous iawn." 

Dywed Cyfarwyddwraig y Rhaglen Ysgrifennu Creadigol yn Y Drindod Dewi Sant, sef y bardd byd-enwog Menna Elfyn, nad yw llwyddiant Kathy yn syndod iddi.” Mae barddoniaeth Kathy yn gyforiog o ddwyster a thynerwch.  Mae eglurder yn ei llais a chynildeb yn ei hiaith sy’n plesio’r darllenydd.  Yn y bôn, daw ei llwyddiant yn fardd o’i gallu i ryfeddu at y byd mewn mwy na ‘gronyn o dywod’.  Rydym yn falch bod Kathy wedi dewis astudio’r MA mewn Ysgrifennu Creadigol er ei bod hi eisoes yn fardd cyhoeddedig, boed hyn yn sbringfwrdd i lwyddiannau eraill a chydnabyddiaeth ryngwladol – mae ei gwaith yn haeddu cael ei ddarllen.” 

Mae’r Drindod Dewi Sant Llambed wedi bod yn cynnig rhaglenni gradd Meistr mewn Ysgrifennu Creadigol ers 1997. ddysgu rhagor am y rhaglen