Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Graddau Ôl-raddedig  -  Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Postgraduate Taught Courses Banner

Mae gradd ôl-raddedig o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn fuddsoddiad gwych, p’un a oes arnoch eisiau sefyll allan wrth wneud cais am swyddi, cael dyrchafiad neu ddysgu rhagor am ddiddordeb oes ochr yn ochr ag unigolion o’r un meddylfryd.

Byddwch yn elwa o amgylchedd cyfoethog a symbylol lle mae staff yn ymgymryd â gwaith ymchwil yn weithredol a lle daw ein myfyrwyr o bob cwr o’r DU a thu hwnt. 

Chwiliwch eich cyrsiau isod:

Addysg ac Addysgu


Busnes, Rheolaeth, Twristiaeth a Lletygarwch

  • MBA Arweinyddiaeth Cynaliadwyedd

Celf a Dylunio


Celfyddydau Perfformio a Cherddoriaeth


Gwaith Ieuenctid a Chymuned ac Astudiaethau


Plentyndod Cynnar


Ysgrifennu Creadigol


Rydym yn cynnig graddau Meistr yn y Celfyddydau a Meistr yn y Gwyddorau sy’n cyfuno 120 o gredydau a addysgir gyda 60 o gredydau o ddarn o waith ymchwil neu astudiaeth fanwl.  Fel arfer, byddwch yn astudio rhwng 6 ac 8 modwl a addysgir ac, yn amodol ar eich maes pwnc, byddwch yn gallu cyfuno dosbarthiadau dewisol gyda modylau gorfodol.

Hefyd, gallwch wneud llawer o’n graddau Meistr yn y Celfyddydau fel rhan o radd Meistr Ymchwil (MRes). I gael y radd hon, fel arfer dim ond 3 modwl (60 credyd) y byddwch yn eu hastudio a byddwch yn cynhyrchu darn mwy o waith ymchwil, gwerth 120 credyd.