Mae ymchwil yn gwbl ganolog i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Lampeter

 • Ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol
 • Astudiaeth doethurol hyblyg trwy astudiaethau preswyl neu ddysgu o bell
 • Prifysgol hanesyddol, a arweinir gan ymchwil
 • Cymorth sgiliau ymchwil

Mae ymchwil ac ysgolheictod yn gwbl ganolog i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rydym yn croesawu ceisiadau i raddau ymchwil ac mae gennym brofiad sylweddol o oruchwylio myfyrwyr preswyl a rhai sy’n astudio o bell wrth iddynt gwblhau eu hastudiaethau.

Ein Graddau Ymchwil

 • Meistr Athroniaeth trwy Ymchwil – MPhil
 • Meistr Ymchwil - Mhres
 • Doctor Athroniaeth trwy Ymchwil – PhD
 • Doethuriaeth Broffesiynol - yn cynnwys y DBA
 • Doctor trwy Waith Cyhoeddedig – PhD

Ydw i’n gymwys?

Fel arfer, gofynion mynediad ymgeiswyr ar gyfer graddau ymchwil yw gradd anrhydedd ail ddosbarth uwch neu radd Meistri sy’n berthnasol i’r prosiect ymchwil arfaethedig a ddyfarnwyd gan Brifysgol yn y DU neu Brifysgol gydnabyddedig arall neu sefydliad addysg uwch, neu gan y Cyngor Dyfarniadau Academaidd Cenedlaethol (CNAA). Dylid trafod gofynion mynediad ymhellach gyda’r Ysgol.

Beth fydd y gost?

Mae’r ffioedd yn amrywio’n ôl y rhaglen rydych yn gwneud cais amdano, hyd y cwrs a p’un a ydych yn astudio’n amser llawn neu’n rhan-amser. Ffioedd

Pryd alla’ i ddechrau?

Mae tri phwynt mynediad ar gyfer graddau PhD, MPhil, MA gan Ymchwil / MSc yn ôl Ymchwil, a PhD trwy Waith Cyhoeddedig:    

 • 1 Hydref
 • 1 Chwefror 
 • 1 Mehefin

Er mwyn gwarantu pwyntiau mynediad penodol, rhaid derbyn cais o leiaf 3 mis cyn y pwynt mynediad perthnasol. 

Ble a sut alla’ i astudio?

Naill ai adref neu yn un o’n campysau, yn rhan-amser neu’n amser llawn.