Ffioedd Ôl-raddedig Llawn Amser 2017-18

Mae’r holl ffioedd a restrir ar gyfer cyrsiau safonol a wneir yn llawn amser ar wahân i’r DBA a’r DProf y codir tâl amdanynt y flwyddyn astudio.

Gall y ffioedd ar gyfer rhai cyrsiau a chymwysterau proffesiynol amrywio, cysylltwch â’n Hadran Ariannol am wybodaeth fanwl ar ffioedd. Am wybodaeth ar sut i wneud cais a chyngor, ewch i’n tudalen Sut i Wneud Cais. 

Mae gan y cwrs MA Ecoleg ac Ysbrydolrwydd ei strwythur ffioedd ei hun, ewch i dudalen y cwrs am ragor o wybodaeth. 

Efallai bod y ffioedd yn wahanol ar gyfer cyrsiau yn Llundain, ewch i dudalennau’r cwrs am ragor o wybodaeth yn www.uwtsdlondon.ac.uk 

Mae'r holl fyfyrwyr sy'n cofrestru ar gwrs Dysgu o Bell gradd Meistr llawn amser yn 2017-18 yn gymwys i wneud cais am  Fwrsariaeth Dysgu o Bell gwerth £1,000.

Cwrs

Adref / UE

Tramor

MA, MSc, MTh (180 credyd)

£6,000

£12,500

MA mewn Entrepreneuriaeth y Diwydiant Cerddoriaeth 

£9,500

Anghymwys

MA mewn Astudiaethau Llais Uwch (WIAV)

£10,145

£15,100

Tystysgrifau Ôl-raddedig (60 credyd) – 1/3 o gyfradd Meistr

£2,000

£4,167

Diplomâu Ôl-raddedig (120 credyd) – 2/3 o gyfradd Meistr

£4,000

£8,333

MRes (180 Credyd)

£6,000

£12,500

MMin (180 credyd)

£6,000

£12,500

Dmin (540 credyd)

£6,000

£12,500

MBA (180 credyd)

£6,000

£12,500

MBA (180 credyd) – Dysgu o Bell

£6,000

£6,000

Dip Ôl-raddedig Gweinyddiaeth Busnes (120 credyd)

£4,000

£8,333

Tystysgrif Ôl-raddedig Gweinyddiaeth Busnes (60 credyd)

£2,000

£4,167

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg (60 credyd)

£2,000

£4,167

MPhil (llawn amser) x 2 flynedd

£4,195

£12,500

MPhil (rhan amser) x 4 flynedd

£2,098

£6,250

PhD (llawn amser) x 3 blynedd

£4,195

£12,500

PhD (rhan amser) x 6 mlynedd

£2,098

£6,250

DBA (llawn amser) x 3 blynedd

£8,250

£8,250

Doethuriaeth Broffesiynol x 3 blynedd

£8,250

£8,250

TAR

£9,000

Anghymwys

Edrychwch ar Ffioedd Dysgu Ôl-raddedig 2016/17

Strwythur Ffioedd ar gyfer Cyrsiau Ôl-raddedig

MA, MTH, MBA, PGDIP, PGDIPBA, PGCERT, PGCERTBA, MRES

Gyda chyrsiau llawn amser mae’r ffi gyfan yn daladwy ym mlwyddyn gyntaf yr astudiaethau. Cyfeiriwch at y tabl ffioedd uchod.

Codir y ffioedd rhan amser fel cyfran o’r ffi llawn amser, yn seiliedig ar nifer y modylau y cofrestrir arnynt y flwyddyn academaidd. Gweler isod rhai enghreifftiau o strwythur ffioedd nodweddiadol.

Sylwer bod y prisiau’n seiliedig ar gyfradd ffioedd 17/18 ac mae’n bosibl y bydd cynnydd blynyddol yn y ffioedd.

MA/MTH/MBA

Cofrestru/talu am ffioedd dros 3 blynedd

 

 

Adref / UE

Tramor

Blwyddyn 1

60cr

£2000

£4167

Blwyddyn 2

60cr

£2000

£4167

Blwyddyn 3

Traethawd hir 60cr

£2000

£4167

 

Cofrestru/talu am ffioedd dros 4 blynedd

Blwyddyn 1

40cr

£1333

£2778

Blwyddyn 2

40cr

£1333

£2778

Blwyddyn 3

40cr

£1333

£2778

Blwyddyn 4

Traethawd hir 60cr

£2000

£4167

 

PGDIP/PGDIPBA

Cofrestru/talu am ffioedd dros 2 flynedd

 

 

Adref / UE

Tramor

Blwyddyn 1

60cr

£2000

£4167

Blwyddyn 2

60cr

£2000

£4167

Cofrestru/talu am ffioedd dros 3 blynedd

Blwyddyn 1

40cr

£1333

£2778

Blwyddyn 2

40cr

£1333

£2778

Blwyddyn 3

40cr

£1333

£2778

 

PGCERT/PGCERTBA
Cofrestru/talu am ffioedd dros 2 flynedd

 

 

Adref / UE

Tramor

Blwyddyn 1

40cr

£1333

£2778

Blwyddyn 2

20cr

£667

£1389

 

MRES
Cofrestru/talu am ffioedd dros 2 flynedd

 

 

Adref / UE

Tramor

Blwyddyn 1

60cr

£2000

£4167

Blwyddyn 2

Traethawd hir 120cr

£4000

£8333

PhD, MPhil, DBA, DProf

Sylwer bod y prisiau’n seiliedig ar gyfradd ffioedd 17/18 ac mae’n bosibl y bydd cynnydd blynyddol yn y ffioedd.

Ffioedd Adref/UE

Cwrs

Modd

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

MPhil

Llawn amser

£4,195

 £4,195

 

 

 

 

MPhil

Rhan Amser

£2,098

£2,908

£2,908 

 £2,908

 

 

PhD

Llawn amser

£4,195

£4,195

£4,195

 

 

 

PhD

Rhan Amser

£2,098

£2,098

£2,098

£2,098

£2,098

£2,098

DBA

Llawn amser

£8,250

£8,250

£8,250

 

 

 

DBA

Rhan Amser

£4,125

£4,125

£4,125

£4,125

£4,125

£4,125

DProf

Llawn amser

Gwiriwch gyda'r Gyfadran am y prisiau

DProf

Rhan Amser

Gwiriwch gyda'r Gyfadran am y prisiau


Ffioedd Tramor

Cwrs

Modd

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

MPhil

Llawn amser

£12,500

 £12,500

 

 

 

 

MPhil

Rhan Amser

£6,250

£6,250

 £6,250

£6,250 

 

 

PhD

Llawn amser

£12,500

£12,500

£12,500

 

 

 

PhD

Rhan Amser

£6,250

£6,250

£6,250

£6,250

£6,250

£6,250

Sylwch, ar ôl cwblhau’r cyfnod talu ffioedd safonol uchod, bydd ffi parhau o £500 yn daladwy bob blwyddyn nes ichi naill ai cyflwyno eich traethawd hir neu nes y daw eich ymgeisyddiaeth i ben, pa un bynnag sy'n digwydd yn gyntaf.