MRes Adventure Filmmaking course banner

Mae’r rhaglenni ôl-raddedig yn cynnig amryw o opsiynau astudio, yn cynnwys gradd Meistr drwy Ymchwil a Thystysgrif Ôl-radd.

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
Dwy flynedd / Pedair blynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran y Dyniaethau
Enw Cyswllt:
Dr Brett Aggersberg
Dewis Iaith
Saesneg  

Official Facebook profile Official Twitter profile Visit our YouTube channelMae’r MRes Gwneud Ffilmiau Antur yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ôl-raddedig ennill arbenigedd proffesiynol ym maes gwneud ffilmiau antur, gan gyfoethogi cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol yn y maes cystadleuol hwn.  Cyflwynir myfyrwyr i’r prif feysydd pwnc yn y maes yn y 60 credyd cyntaf o astudiaeth gyfeiriol.  Mae’r Prosiect Ffilm Uwch 120 credyd sy’n dilyn y modylau hyn a addysgir yn galluogi myfyrwyr i ennill sgiliau gweithio ar eu liwt eu hun, drwy gynhyrchu prosiect ffilm gwreiddiol a chreadigol yn y maes arbenigedd o’u dewis.

  • Ffilmiau Dogfen Antur: Theori
  • Ffilmiau Dogfen Antur: Arfer
  • Sgiliau Cynhyrchu Uwch
  • Prosiect Ffilm Uwch

Mae’r Tyst. Ôl-radd Gwneud Ffilmiau Antur yn galluogi myfyrwyr i ennill cymhwyster ôl-raddedig yn y maes arbenigol hwn, gyda modylau sy'n cyfuno’r wybodaeth ddamcaniaethol a’r sgiliau ymarferol sy’n angenrheidiol i weithio yn y maes diwydiant hwn.

  • Dr Susan Drake
  • Dr Brett Aggersberg
  • Dr Matt Jones

Dim arholiadau. Gwaith cwrs ymarferol, traethodau, a chyflwyniadau.

Gradd neu brofiad mewn cynhyrchu ffilmiau a’r cyfryngau.

Gwneuthurwr ffilmiau, darparwr cynnwys, cynhyrchu’r cyfryngau.

Ffioedd Dysgu’r DU/UE 

Ewch i’r dudalen Ffioedd Ôl-raddedig i gael rhagor o wybodaeth.

Ffioedd Dysgu Tramor

Ewch i’r dudalen Ffioedd Tramor i gael rhagor o wybodaeth.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Efallai y byddwch yn gymwys am help i gefnogi’ch astudiaethau. I gael rhagor o wybodaeth am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd eraill am gyllid sydd ar gael i chi, ewch i’r dudalen Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau.

£300-500 am yriant caled, cof bach, dillad awyr agored, alldeithiau.