Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Plant a Phobl Ifanc (MA)

MA Children and Young People

Cynigia’r rhaglen gyfle i fyfyrwyr ddatblygu syniadaeth, gwybodaeth a galluoedd lefel uwch ynghylch gwaith gyda phlant a phobl ifanc.  Mae pryder ynghylch llesiant plant a phobl ifanc yn fwyfwy amlwg.  

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yw’r confensiwn rhyngwladol sylfaenol ym maes Hawliau Plant ac mae’n sail i lawer o’r polisi yn gysylltiedig â hawliau ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru. Dilyna'r rhaglen hon ddulliau’n seiliedig ar hawliau ac mae’n cynnig dau lwybr.