Rhestr Gyflawn o Gyrsiau Ôl-raddedig

Rhestr Gyflawn Cyrsiau Ôl-radd

Mae gradd ôl-raddedig o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn fuddsoddiad gwych, p’un a oes arnoch eisiau sefyll allan wrth wneud cais am swyddi, cael dyrchafiad neu ddysgu rhagor am ddiddordeb oes ochr yn ochr ag unigolion o’r un meddylfryd.

Byddwch yn elwa o amgylchedd cyfoethog a symbylol lle mae staff yn ymgymryd â gwaith ymchwil yn weithredol a lle daw ein myfyrwyr o bob cwr o’r DU a thu hwnt. 

Rydym yn cynnig graddau Meistr yn y Celfyddydau a Meistr yn y Gwyddorau sy’n cyfuno 120 o gredydau a addysgir gyda 60 o gredydau o ddarn o waith ymchwil neu astudiaeth fanwl.

Coed
  • MA Hanes Lleol
  • MBA Arweinyddiaeth Cynaliadwyedd