Dyddiadau Graddio


Mae dyddiadau seremonïau graddio 2018 fel a ganlyn. Bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn cyn bo hir.

Graddio Caerfyrddin 2018 Carmarthen Graduation  2ail a 3ydd Gorffennaf
Graddio Llambed 2018 Lampeter Graduation 6ed Gorffennaf

Graddio Abertawe 2018 Swansea Graduation

9fed, 10fed a 11eg Gorffennaf