Ydds Hafan  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Y Gofrestrfa  -  Graddio  -  Dyddiadau Graddio

Mae dyddiadau seremonïau graddio 2019-20 fel a ganlyn.

Graddio Caerfyrddin
3ydd Rhagfyr 2019

6ed a 7fed Gorffennaf 2020 (gohiriwyd)

Graddio Llambed
10fed Gorffennaf 2020 (gohiriwyd)

Graddio Abertawe
13eg, 14eg a 15fed Gorffennaf 2020 (gohiriwyd)

Gyda thristwch penderfynwyd gohirio seremoniau graddio haf 2020 o ganlyniad i'r pandemig covid-19. Darperir rhagor o wybodaeth i ddarpar-raddedigion cyn gynted ag y bydd yr amgylchiadau yn newid ac y daw'n bosibl i ail-drefnu'r seremoniau. Edrychwn ymlaen at ddathlu gyda chi ar achlysur yn y dyfodol.