Dyddiadau Graddio


Mae dyddiadau seremonïau graddio 2019-20 fel a ganlyn.

Graddio Caerfyrddin
3ydd Rhagfyr 2019

6ed a 7fed Gorffennaf 2020

Graddio Llambed
10fed Gorffennaf 2020

Graddio Abertawe
13eg, 14eg a 15fed Gorffennaf 2020