Dyddiadau Graddio


Mae dyddiadau seremonïau graddio 2019 fel a ganlyn.

Graddio Caerfyrddin
8fed a 9fed Gorffennaf

Graddio Llambed
12fed Gorffennaf

Graddio Abertawe
15fed, 16eg a 17eg Gorffennaf