Os oes gennych bryder difrifol, dylech gysylltu â swyddog diogelu dynodedig yn Y Drindod Dewi Sant oni bai fod rhywun mewn perygl uniongyrchol lle dylech gysylltu â'r Heddlu i ddechrau ar 101, neu mewn argyfwng ar 999.

I roi gwybod am bryder i'r Brifysgol y tu allan i oriau, cysylltwch â'r Tîm Gweithrediadau 24/7 ar 07767 842738.

Mae gan holl fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant fynediad at gyngor ac arweiniad proffesiynol drwy Raglen Cymorth i Fyfyrwyr 24/7 drwy ffonio 0800 028 3766.