lecturer and student working on a computer

Mae cymorth Sgiliau Astudio ar gael i holl fyfyrwyr Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant sydd angen cymorth â’u hastudiaethau.

I archebu sesiwn e-bostiwch studyskillsdistance@uwtsd.ac.uk

Dydd Llun:

 • 1yp–3yp

Dydd Mawrth:

 • 10yb–12yp
 • 1yp–3yp  
 • 4yp–6yh (Sesiwn Cymraeg ar gael)

Dydd Mercher:

 • 1yp–3yp 
 • 4yp–6yp (Sesiwn Cymraeg ar gael)

Dydd Iau:

 • 10yb–12yp
 • 1yp–3yp

Dydd Gwener:

 • 10yb –12yp

Mae'r holl sesiynau'n cael eu gwneud yn bell ar hyn o bryd.

Dewch i loywi’ch sgiliau astudio er mwyn cyflawni’ch potensial o’r lefel Sylfaen i’r lefel Ôl-raddedig. Cynlluniwyd y gefnogaeth hon i ychwanegu at, ac ni cymryd lle, addysgu a chyngor pwnc-benodol a ddarperir gan eich tiwtoriaid academaidd.

Cynigir cymorth gydag

 • cyfeirnodi
 • cynllunio a threfnu
 • meddwl critigol
 • osgoi llên-ladrad
 • pharatoi ar gyfer arholiadau
 • sgiliau cyflwyno
 • ymchwil
 • ysgrifennu academaidd

Nid sesiynau prawf-darllen yw sesiynau Sgiliau Astudio!