Cymorth Sgiliau Astudio

lecturer and student working on a computer

Mae cymorth Sgiliau Astudio ar gael i holl fyfyrwyr Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant sydd angen cymorth â’u hastudiaethau.

Dewch i loywi’ch sgiliau astudio er mwyn cyflawni’ch potensial o’r lefel sylfaen i’r lefel ôl-raddedig. Cynigir cymorth gydag ymchwil, cyfeirnodi, osgoi llên-ladrad, ysgrifennu academaidd, meddwl critigol, sgiliau cyflwyno, cynllunio a threfnu yn ogystal â pharatoi ar gyfer arholiadau.

Nid sesiynau prawf-darllen yw sesiynau Sgiliau Astudio!

Mae’r gefnogaeth wedi’i lunio i ychwanegu at, yn hytrach na chymryd lle, y dysgu pwnc penodol a’r cyngor a’i darperir gan eich tiwtoriaid academaidd. Yr ydym yn cydnabod bod cymorth emosiynol yn hanfodol er mwyn cadw cydbwysedd ymhob agwedd o fywyd myfyrwyr; darperir y gefnogaeth benodol yma ar amserlenni o amgylch y campws.

Bydd modd i fyfyrwyr sy’n astudio o bell gael mynediad i’r Gwasanaeth Cymorth Astudio o Bell.

studyskillsdistance@uwtsd.ac.uk

Mae Sgiliau Astudio o bell ar gyfer myfyrwyr dysgu o bell yn unig ynghyd â myfyrwyr na all mynychu sesiynau Sgiliau Astudio ar campws.

Ni fydd Cymorth Dysgu ar gael ar Campws Carfyrddin ar Mehefin 25ain. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Sgiliau Astudio ar Gampws Caerfyrddin

ADEILAD MYDDFAI, GWASANAETHAU MYFYRWYR

Dydd Llun 1yh - 4yp
Dydd Mawrth 1yh - 4yp
Dydd Mercher 2yh - 5yp
Dydd Iau 9yb - 12 canol dydd
Dydd Gwener 9yb -  12 canol dydd 

Campws Llambed

ADEILAD CAERGAINT

Dydd Llun 1yp - 4yp - Julie Davis 
Dydd Mawrth 1yp - 4yp - Kate Butler
Dydd Mercher 1yp - 4yp - Ian Humphery (sesiwn Technoleg Gynorthwyol un-pwrpas)
Dydd Iau 1yp - 4yp -Rose Shackleton-Jones
Dydd Gwener 1yp - 4yp - Ian Richards

Campysau Abertawe

Allt –y –Dref

Dydd Llun 12 hanner dydd - 1.30yp Gwasanaethau Myfyrwyr, Bloc Addysgu a Dysgu, Llyfrgell Allt-y-Dref
Ystafell TL02 Jane Masters - jane.masters@uwtsd.ac.uk

Dydd Mercher 1yp - 2.30yp
Ystafell TL02 Adrian Davis - a.davis@uwtsd.ac.uk

Mount Pleasant

Dydd Mercher 12 hanner dydd - 1.30yp
Ystafell MT102 (Llawr 1af Adeilad Cadogan) – David Toft - david.toft@uwtsd.ac.uk

Dydd Mercher 2yp - 3.30yp

Ystafell MH302 (3ydd Llawr Prif Adeilad) – David Toft - david.toft@uwtsd.ac.uk

Adeilad Alex

Dydd Llun 3yp – 5yp
Ystafell AAG01B - Suzanne Callen  - s.callen@uwtsd.ac.uk

Dydd Mawrth 3yp – 4yp
Ystafell AAG01B - Suzanne Callen  -  s.callen@uwtsd.ac.uk

Dynefwr

Dydd Mawrth 5yp – 7yp
Ystafell Dawel ACGW1 Llawr Is - Suzanne Callen - s.callen@uwtsd.ac.uk

Dydd Iau 10yb – 11yb
Ystafell Dawel ACGW1 Llawr is - Suzanne Callen - s.callen@uwtsd.ac.uk

 

Campws Busnes Abertawe

Dydd Llun 11yb – 1yp

ASG13 – Hannah Meiklejohn - hannah.meiklejohn@uwtsd.ac.uk

Dydd Mawrth 11yb - 1 yp

ASG13 – Brian Manton - brian.manton@uwtsd.ac.uk

Dydd Iau 11yb – 1yp

ASG13 – Clare Rees - clare.rees@uwtsd.ac.uk

Sgiliau Astudio o Bell

Dydd Llun 10yb -12 hanner dydd - Helen Jones
Dydd Mercher 10yb  -12 hanner dydd - Helen Jones
Dydd Gwener 10yb - 12 hanner dydd - Helen Jones

E-bost: studyskillsdistance@uwtsd.ac.uk

Ffôn: 01267 676830

Gall unrhyw fyfyrwyr cysylltu â Sgiliau Astudio O Bell wrth ddefnyddio e-bost, ffôn neu Skype ar yr amserau uwch.