Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Gwasanaethau Myfyrwyr  -  Cymorth Sgiliau Astudio

lecturer and student working on a computer

Mae cymorth Sgiliau Astudio ar gael i holl fyfyrwyr Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant sydd angen cymorth â’u hastudiaethau.

Nodir: Mae'r holl sesiynau'n cael eu gwneud yn bell ar hyn o bryd, cysylltwch a - studyskillsdistance@uwtsd.ac.uk

Mi fydd sesiynnau yn rhedeg o ddechrau tymor 21ain o Fedi:

Dydd Llun

9yb - 11yb
11yb - 1yp
1yp - 3yp

Dydd Mawrth

10yb - 12yp
1yp - 3yp
4yp - 6yh

Dydd Mercher

10yb - 12yp
1yp - 3yp (sesiwn Technoleg Gwybodaeth)
1yp - 3yp

Dydd Iau

1yp - 3yp
5yp - 7yh

Dydd Gwener

11yb - 1yp
1yp - 3yp

Dewch i loywi’ch sgiliau astudio er mwyn cyflawni’ch potensial o’r lefel sylfaen i’r lefel ôl-raddedig. Cynigir cymorth gydag ymchwil, cyfeirnodi, osgoi llên-ladrad, ysgrifennu academaidd, meddwl critigol, sgiliau cyflwyno, cynllunio a threfnu yn ogystal â pharatoi ar gyfer arholiadau.

Gweler Hwb Myfyrwyr am fanylion pellach.

Nid sesiynau prawf-darllen yw sesiynau Sgiliau Astudio!