Cymorth Sgiliau Astudio


lecturer and student working on a computer

Mae cymorth Sgiliau Astudio ar gael i holl fyfyrwyr Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant sydd angen cymorth â’u hastudiaethau.

Dewch i loywi’ch sgiliau astudio er mwyn cyflawni’ch potensial o’r lefel sylfaen i’r lefel ôl-raddedig. Cynigir cymorth gydag ymchwil, cyfeirnodi, osgoi llên-ladrad, ysgrifennu academaidd, meddwl critigol, sgiliau cyflwyno, cynllunio a threfnu yn ogystal â pharatoi ar gyfer arholiadau.

Nid sesiynau prawf-darllen yw sesiynau Sgiliau Astudio!

Mae Sgiliau Astudio o bell ar gyfer myfyrwyr dysgu o bell yn unig ynghyd â myfyrwyr na all mynychu sesiynau Sgiliau Astudio ar campws. Bydd modd i fyfyrwyr sy’n astudio o bell gael e-bost i’r Gwasanaeth Cymorth Astudio o Bell.

Mae Sgiliau Astudio ar gael yn ystod y tymor academiadd yn unig.

ADEILAD MYDDFAI, GWASANAETHAU MYFYRWYR

Dydd Llun
1.00yp - 4.00yp

Dydd Mawrth
1.00yp - 4.00yp

Dydd Mercher
2.00yp - 5.00yp

Dydd Iau
9.00yb - 12.00yp

Dydd Gwener
9.00yb -  12.00yp

ADEILAD CAERGAINT

Dydd Llun
12.00yp - 2.00yp
Julie Davis

Dydd Mawrth
12.30yp - 2.30yp
Blue Powell

Dydd Mercher
10.00yb - 12.00yp
Lindsey Roberts

Sesiwn Technoleg Gynorthwyol un-pwrpas
11.00yb - 1.00yp
Ian Humphery

Dydd Iau
12.30yp - 2.30yp
Kate Butler

Sesiwn Technoleg Gynorthwyol un-pwrpas
12.00pm – 2.00pm
Ian Humphery

Dydd Gwener
12.00yp - 1.00yp
Dr Ian Richards 

IQ

Dydd Mercher
12.00yp – 2.00yp
Ystafell 314
Adrian Davis
a.davis@uwtsd.ac.uk

Dydd Iau
4.00yp – 6.00yp
Ystafell 104
Claire Edwards
claire.edwards@uwtsd.ac.uk

Dydd Gwener
12.00yp – 2.00yp
Ystafell 314
Rose Shackleton-Jones
rose.shackleton-jones@uwtsd.ac.uk


Adeilad Alex

Dydd Llun
3.00yp – 5.00yp
Ystafell AAG01B
Suzanne Callen
s.callen@uwtsd.ac.uk

Dydd Mawrth
3.00yp – 4.00yp
Ystafell AAG01B
Suzanne Callen
s.callen@uwtsd.ac.uk


Dynefwr

Dydd Mawrth
5.00yp – 7.00yp
Ystafell ACGW1, (Llawr Is)
Suzanne Callen
s.callen@uwtsd.ac.uk

Dydd Iau
10.00yb – 11.00yb
Ystafell ACGW1, (Llawr Is)
Suzanne Callen
s.callen@uwtsd.ac.uk


Ysgol Fusnes Abertawe

Dydd Llun
11.00yb – 1.00yp
Ystafell ASG13 (tu cefn i)
Hannah Meiklejohn
hannah.Meiklejohn@uwtsd.ac.uk

Dydd Mawrth
11.00yb – 1.00 yp
Ystafell ASG13 (tu cefn i)
Brian Manton
brian.manton@uwtsd.ac.uk

Dydd Mercher
11.00yb – 1.00yp
Ystafell ASG13 (tu cefn i)
David Toft
david.toft@uwtsd.ac.uk

Dydd Iau
4.00yp – 6.00yp
Ystafell ASG13 (tu cefn i)
Clare Rees
Clare.Rees@uwtsd.ac.uk


Mae Sgiliau Astudio o bell ar gyfer myfyrwyr dysgu o bell yn unig ynghyd â myfyrwyr na all mynychu sesiynau Sgiliau Astudio ar campws.

Dydd Llun
9.00yb -1.00yp  

Dydd Gwener
12.30yp - 2.30yp

E-bost: studyskillsdistance@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01267 676830