Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Gwasanaethau Myfyrwyr  -  Cymorth Sgiliau Astudio

lecturer and student working on a computer

Mae cymorth Sgiliau Astudio ar gael i holl fyfyrwyr Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant sydd angen cymorth â’u hastudiaethau.

Dewch i loywi’ch sgiliau astudio er mwyn cyflawni’ch potensial o’r lefel sylfaen i’r lefel ôl-raddedig. Cynigir cymorth gydag ymchwil, cyfeirnodi, osgoi llên-ladrad, ysgrifennu academaidd, meddwl critigol, sgiliau cyflwyno, cynllunio a threfnu yn ogystal â pharatoi ar gyfer arholiadau.

Nid sesiynau prawf-darllen yw sesiynau Sgiliau Astudio!

Mae Sgiliau Astudio o bell ar gyfer myfyrwyr dysgu o bell yn unig ynghyd â myfyrwyr na all mynychu sesiynau Sgiliau Astudio ar campws. Bydd modd i fyfyrwyr sy’n astudio o bell gael e-bost i’r Gwasanaeth Cymorth Astudio o Bell.

Mae Sgiliau Astudio ar gael yn ystod y tymor academiadd yn unig.

ADEILAD MYDDFAI, GWASANAETHAU MYFYRWYR

Dydd Llun
9.00yb - 11.00yb

Dydd Mawrth
1.00yp - 3.00yp

Dydd Mercher
1.00yp - 3.00yp

Dydd Iau
9.00yb - 11.00yb

Dydd Gwener
9.00yb -  11.00yb

ADEILAD CAERGAINT

Dydd Mawrth

12.00yp - 2.00yp

Dydd Mercher

10.00yb - 12.00yp

Sesiwn Technoleg Gynorthwyol un-pwrpas
11.00yb - 1.00yp

Dydd Iau

12.30yp - 2.30yp

IQ

Dydd Mercher
1.00yp – .00yp
Ystafell 104

Dydd Gwener
12.00yp – 2.00yp
Ystafell 104


Dynefwr

Dydd Mercher (o 4 Mawrth)
2.00yp - 4.00yp
Ystafell ACGW1, (Llawr Is)

Dydd Iau
5.00yp – 7.00yp
Ystafell ACGW1, (Llawr Is)


Ysgol Fusnes Abertawe

Dydd Llun
11.00yb – 1.00yp
Ystafell ASG06A

Dydd Mercher
11.00yb – 1.00yp
Ystafell ASG06A

Dydd Iau
4.00yp – 6.00yp
Ystafell ASG06A


Mae Sgiliau Astudio o bell ar gyfer myfyrwyr dysgu o bell yn unig ynghyd â myfyrwyr na all mynychu sesiynau Sgiliau Astudio ar campws.

Dydd Mercher 
10.00yb -12.00yp  

E-bost: studyskillsdistance@uwtsd.ac.uk

Ffôn: 01267 676830