Cysylltwch â'r Gwasanaethau Myfyrwyr drwy e-bost: hwb@uwtsd.ac.uk neu ffoniwch tîm Hwb Myfyrwyr ar 0300 131 3030. Bydd tîm Hwb yn helpu i ateb eich ymholiad neu'n dod o hyd i'r person cywir i chi siarad ag arno. 

Os ydych yn astudio yn Birmingham:

Os ydych yn astudio yn Lundain:

Gall unrhyw fyfyriwr o'r Drindod Dewi Sant gael cymorth 24/7, gan gynnwys cymorth iechyd meddwl, drwy gysylltu â'n Rhaglen Cymorth i Fyfyrwyr. Mae staff proffesiynol wrth law i gynnig cymorth i chi ar unrhyw adeg, ffoniwch y tîm Sicrwydd Iechyd ar 0800 028 3766.