Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Gwasanaethau Myfyrwyr  -  Cysylltu â'r Gwasanaethau Myfyrwyr

Campws Caerfyrddin: 
Ffôn: 01267 676830 
EBost: studentservices@uwtsd.ac.uk

Campws Llambed:
Ffôn: 01570 424876
EBost: student.support@uwtsd.ac.uk

Campysau Abertawe: 
Ffôn: 01792 481206 
EBost: student.services@uwtsd.ac.uk

Campysau Llundain:
Ffôn: 020 756 67600
EBost: info.london@uwtsd.ac.uk
Ymweld y London Campus Website

Pob ymholiad arall:
Ffôn: 01267 676830 
EBost: studentservices@uwtsd.ac.uk