Connect logo

CYSYLLTU gwasanaeth cymorth lles i fyfyrwyr yw CYSYLLTU. Mae gan y wefan lawer o wybodaeth am les ac iechyd meddwl i fyfyrwyr. Mae CYSYLLTU ar gael i unrhyw fyfyriwr, ar unrhyw gwrs, o unrhyw un o gampysau'r brifysgol.

  • Mae cefnogaeth gan gymheiriaid ar gael i unrhyw fyfyriwr sy’n dymuno siarad â myfyriwr arall yn y brifysgol.  Gall myfyrwyr wynebu llawer o newidiadau a heriau tra byddant yn y brifysgol; weithiau mae myfyrwyr yn cymryd ychydig o amser i addasu i fywyd prifysgol, gwneud ffrindiau neu ddod i arfer â jyglo llawer o bethau gwahanol. Pwy sy'n adnabod myfyrwyr orau, myfyrwyr! Os hoffai myfyriwr gael rhywun i siarad ag ef/hi neu i wrando, mae gan CYSYLLTU dîm cyfeillgar o fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli ac sy'n barod i wrando.           

  • Ap Feeling Good Mae gan CYSYLLTU danysgrifiad i fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant allu cael mynediad i'r Ap Feeling Good am DDIM! Mae Feeling Good yn ap sain sy'n cynnig Hyfforddiant Meddwl Cadarnhaol sy'n caniatáu i fyfyrwyr newid i gyflwr meddwl cadarnhaol, gan ollwng y sbardunau emosiynol negyddol sy'n sail i drallod, ac ar yr un pryd cynyddu canolbwyntio a ffocws.
  • Mae CYSYLLTU yn tyfu ac yn esblygu drwy'r amser. Rydym yn cynnig gweithdai a chyfleoedd gwirfoddoli yn rheolaidd.