Connect logo


Prosiect llesiant newydd a ariennir gan CCAUC yw CYSYLLTU sydd â’r nod o leihau unigrwydd ac arwahanrwydd ymhlith myfyrwyr. Mewn cydweithrediad â Phrifysgol Abertawe ein gweledigaeth yw y bydd pob myfyriwr yn teimlo cysylltiad â’r sefydliad. 

Mae CYSYLLTU’n helpu adeiladu cymunedau cefnogol trwy weithio gyda staff a myfyrwyr i osod y sylfeini ar gyfer ymddygiadau iach a chadarnhaol gydol oes.

Mae CYSYLLTU’n hyfforddi Cysylltwyr ac yn meithrin eu sgiliau i ymgysylltu ag a chefnogi myfyrwyr sydd mewn perygl o ynysu cymdeithasol, sy’n wynebu unigrwydd neu sydd angen cymorth i ddatblygu sgiliau integreiddio cymdeithasol.

Ymweld yr wefan Cysylltu neu dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol am y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn fyw.

Os ydych chi’n aelod o staff neu’n fyfyriwr a fyddai’n hoffi bod yn Gysylltwr a chefnogi eraill, mae rhagor o wybodaeth a'r wefan Cysylltu.

Os ydych chi'n fyfyriwr a fyddai'n hoffi cael cymorth ewch i wefan Cysylltu.