Cefnogaeth i Fyfyrwyr Rhyngwladol

4 students

Mae penderfynu ar ble i astudio wrth deithio i wlad arall yn benderfyniad enfawr, ac yn un a fydd yn newid eich bywyd yn wir! Nid yn unig y mae’n gyfle i chi astudio o bersbectif rhyngwladol, byddwch hefyd yn dysgu am ddiwylliant, hanes a ffordd o fyw sy’n wahanol.

Caiff pob myfyriwr rhyngwladol fanteisio ar y cymorth a ddarperir gan Wasanaethau Myfyrwyr.

Mae gwybodaeth ychwanegol ynghylch cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol ar gael ar dudalennau’r Swyddfa Rhyngwladol.