Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Gwasanaethau Myfyrwyr  -  Staff

teacher and girls students

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr

Dai Rogers
Ffôn: 01267 676677
E-bost: d.rogers@pcydds.ac.uk

Campws Caerfyrddin

Derbynnydd / Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Lucy Wigley
Ffôn: 01267 676830
E-bost: gwasanaethaumyfyrwyr@pcydds.ac.uk

Cynorthwy-ydd gweinyddol
Swydd wag
Ffôn: 01267 676659


Campws Llanbedr Pont Steffan

Derbynnydd / Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Haf James
Ffôn: 01570 424876
E-bost: student.support@pcydds.ac.uk / h.james@pcydds.ac.uk


Campws Abertawe 

Gweinyddydd Gwasanaethau Myfyrwyr 
Tania Dawson
Ffôn: 01792 481206
E-bost: gwasanaethaumyfyrwyr@pcydds.ac.uktania.dawson@pcydds.ac.uk

Prif Swyddog (Gwasanaeth Myfyrwyr)
Alun Thomas
Tel: 01792 481004
E-mail: alun.thomas@pcydds.ac.uk

Campws Caerfyrddin

Ymgynghorydd Gyrfaoedd
Mark Thomas
Ffôn : 01267 676829
E-bost: mark.thomas@pcydds.ac.uk

Uwch Swyddog Prosiect GO Wales/Rheolwr
Angela Conaghan
Ffôn: 01267 225158
E-bost: a.conaghan@pcydds.ac.uk

Rheolwr Canlyniadau Graddedigion
Lynsey Williams
Ffôn: 01267 676813
E-bost: lynsey.williams@uwtsd.ac.uk 


Campws Llambed

Penaeth Gweithredol Gyrfaoedd 

Jane Bellis
Ffôn: 01570 424973
E-bost: j.bellis@pcydds.ac.uk

Uwch Swyddog Prosiect GO Wales

Charlene Jones 
Ffôn: 01570 424833
E-bost: c.jones@pcydds.ac.uk

GO Wales - Swyddog Gweinyddol

Sandra Moses
Ffôn: 01570 424833
E-bost:
gowales.admin@uwtsd.ac.uk


Campws Abertawe

Cydlynydd Gwasanaeth Gyrfaoedd
Valerie Davidge
Ffôn: 01792 481222
E-bost: val.davidge@pcydds.ac.uk

Uwch Swyddog Prosiect GO Wales
Catherine Smith
Ffôn: 01792 481109
E-bost: catherine.smith@pcydds.ac.uk

Campws Caerfyrddin

Cwnselwyr
Myfanwy Williams
Ffôn: 01267 676917
E-bost: m.e.williams@pcydds.ac.uk

Paul Davies
Ffôn: 01267 676732
E-bost: davidpaul.davies@pcydds.ac.uk


Campws Llanbedr Pont Steffan

Tîm Cwnsela
Nicola Dunkley
Simon Graham
Myfanwy Williams
Ffôn: 01570 424876
E-bost: student.support@pcydds.ac.uk


Campws Abertawe

Cwnselwyr

Jill Nicholls
Ffôn: 01792 481206
E-bost: jill.nicholls@pcydds.ac.uk

Clive Richards-Yeates
Ffôn: 01792 481206
E-bost: clive.richards-yeates@pcydds.ac.uk

Campws Caerfyrddin

Cydlynydd Cymorth Dysgu
Ann Evans
Ffôn: 01267 676711
E - bost: ann.evans@pcydds.ac.uk

Ymgynghorydd Anabledd
Helen Davies
Ffôn: 01267 676822
E-bost: h.e.davies@pcydds.ac.uk

Ymgynghorydd Iechyd Meddwl

Helen Griffiths
Ffôn: 01267 676830
E-bost: helen.griffiths@pcydds.ac.uk


Campws Llanbedr Pont Steffan

Cydlynydd Cymorth Dysgu
Dr Catrin Macaulay
Ffôn: 01570 424761
E-bost: c.macaulay@pcydds.ac.uk

Ymgynghorydd Anabledd
Nerys Williams
Ffôn: 01570 424960
E-bost: nerys.williams@pcydds.ac.uk

Ymgynghorydd Iechyd Meddwl
Julia Newman
Ffôn: 01570 424876
E-bost: j.newman@pcydds.ac.uk


Campws Abertawe

Cydlynydd Cymorth Dysgu (FACE)
Valerie Harding
Ffôn: 01792 481110
E-bost: valerie.harding@pcydds.ac.uk

Cydlynydd Cymorth Dysgu (Celf a Dylunio) 
Ffôn: 01792 481051

Cydlynydd Cymorth Dysgu (Campws Townhill)

Ruth Cook
Ffôn: 01792 482040
E-bost: r.cook@pcydds.ac.uk

Cydlynydd Cymorth Dysgu (Campws Busnes Abertawe)
Ffôn: 01792 481249

Ymgynghorydd Anabledd
Ffôn: 01792 481195

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Louise Salmon
Ffôn: 01792 481195
E-bost: l.salmon@pcydds.ac.uk

Ymgynghorydd Iechyd Meddwl

Roger Liggins
Ffôn: 01792 481206
E-bost: roger.liggins@pcydds.ac.uk

Campws Caerfyrddin

Swyddog Cyllid Myfyrwyr
Delyth Lewis
Ffôn: 01267 676947
E-bost: d.lewis@pcydds.ac.uk


Campws Llanbedr Pont Steffan

Swyddog Cyllid Myfyrwyr
Lynda Lloyd-Davies
Ffôn: 01570 424722
E-bost: l.lloyd-davies@pcydds.ac.uk


Campws Abertawe

Swyddog Cyllid Myfyrwyr
Sharon Alexander
Ffôn: 01792 481123
E-bost: sharon.alexander@pcydds.ac.uk

Campws Llundain

Ffôn: 020 7566 7600
E-bost: info.london@uwtsd.ac.uk

Swyddog Gwasanaethau Myfyrwyr
I'w gadarnhau

Ymgynghorydd Gyrfaoedd
Maristela Parfitt
E-bost: maristela.parfitt@uwtsd.ac.uk

Cwnselydd
Kevin Foster
E-bost: kevin.foster@uwtsd.ac.uk

Canolfan Dysgu Birmingham:
Ffôn: 0300 323 0178
Cwnselyddes  Fiona Lenton
Ebost: fiona.lenton@uwtsd.ac.uk