teacher and girls students

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr

Rhys Dart
Ffon: 01267 676813
E-bost: r.dart@pcydds.ac.uk

Campws Caerfyrddin

Derbynnydd / Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Lucy Wigley
Ffôn: 01267 676830
E-bost: gwasanaethaumyfyrwyr@pcydds.ac.uk

Cynorthwy-ydd gweinyddol
Swydd wag
Ffôn: 01267 676659


Campws Llanbedr Pont Steffan

Derbynnydd / Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Haf James
Ffôn: 01570 424876
E-bost: student.support@pcydds.ac.uk / h.james@pcydds.ac.uk


Campws Abertawe 

Gweinyddydd Gwasanaethau Myfyrwyr 
Tania Dawson
Ffôn: 01792 481206
E-bost: gwasanaethaumyfyrwyr@pcydds.ac.uktania.dawson@pcydds.ac.uk

Prif Swyddog (Gwasanaeth Myfyrwyr)
Alun Thomas
Ffôn: 01792 481004
E-bost: alun.thomas@pcydds.ac.uk

Campws Carmarthen

Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Uwch Swyddog Prosiect GO Wales
Lorraine Jones
Ffôn: 01267-225158
E-bost: l.jones1@pcydds.ac.uk


Campws Llambed

Pennaeth Gweithredol Gyrfaoedd

Jane Bellis
Ffôn: 01570-424973
E-bost: j.bellis@pcydds.ac.uk

GO Wales Senior Project Officer

Charlene Jones
Ffôn: 01570-424833
E-bost: c.jones@pcydds.ac.uk

Swyddog Gweinyddol GO Cymru

Sandra Moses
Ffôn: 01570-424893
E-bost: s.moses@pcydds.ac.uk


Campws Abertawe (pob adeulad)

Ymgynghorydd Gyrfaoedd
Melanie Hall
Ffôn: 01267 655380
E-bost: m.hall@pcydds.ac.uk

Ymgynhorydd Gyrfaoedd

Laia Poch
Ebost: l.poch@pcydds.ac.uk

Ymgynhorydd Gyrfaoedd Hyfforddai

Melanie Cameron
Ebost: m.cameron@pcydds.ac.uk

Uwch Swyddog Prosiect GO Wales
Catherine Smith
Ffôn: 01792-481109
E-bost: catherine.smith@pcydds.ac.uk


Campws Llundain (Holborn & Oval)

Ymgynghorydd Gyrfaoedd
Maristela Parfitt
Ffôn: 0207-566-7600
Ebost: maristela.parfitt@pcydds.ac.uk


Campws Birmingham (Sparkhill & Quay Place)

Ymgynghorydd Gyrfaoedd
Danielle Warr
Ffôn: 0121-229-3031
E-bost: careers.birmingham@pcydds.ac.uk


Ar gyfer pob ymholiad arall, e-bostiwch gyrfaoedd@pcydds.ac.uk.

Campws Caerfyrddin

Cwnselwyr
Myfanwy Williams
Ffôn: 01267 676917
E-bost: m.e.williams@pcydds.ac.uk

Paul Davies
Ffôn: 01267 676732
E-bost: davidpaul.davies@pcydds.ac.uk


Campws Llanbedr Pont Steffan

Tîm Cwnsela
Simon Graham
Myfanwy Williams
Ffôn: 01570 424876
E-bost: student.support@pcydds.ac.uk


Campws Abertawe

Cwnselwyr
Jill Nicholls
Ffôn: 01792 481206
E-bost: jill.nicholls@pcydds.ac.uk

Clive Richards-Yeates
Ffôn: 01792 481206
E-bost: clive.richards-yeates@pcydds.ac.uk

Campws Caerfyrddin

Rheolwr Cymorth Dysgu
Ann Evans
Ffôn: 01267 676711
E-bost: ann.evans@pcydds.ac.uk

Ymgynghorydd Anabledd
Helen Davies
Ffôn: 01267 676822
E-bost: h.e.davies@pcydds.ac.uk

Ymgynghorydd Iechyd Meddwl
Helen Griffiths
Ffôn: 01267 676830
E-bost: helen.griffiths@pcydds.ac.uk


Campws Llanbedr Pont Steffan

Rheolwr Cymorth Dysgu
Dr Tara Carmody
Ffôn: 01570 424761
E-bost: tara.carmody@pcydds.ac.uk

Ymgynghorydd Anabledd

Nerys Williams
Ffôn: 01570 424960
E-bost: nerys.williams@pcydds.ac.uk

Ymgynghorydd Iechyd Meddwl
Helen Pulman-Slater
Ffôn: 01570 424876
E-bost: h.pulman-slater@pcydds.ac.uk


Campws Abertawe

Rheolwr Cymorth Dysgu (Yr Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf)
Valerie Harding
Ffôn: 01792 481110
E-bost: valerie.harding@pcydds.ac.uk

Rheolwr Cymorth Dysgu (Yr Athrofa Addysg a Dyniaethau & Yr Athrofa Rheolaeth a Iechyd)
Ruth Cook
Ffôn: 01792 482040
E-bost: r.cook@pcydds.ac.uk

Ymgynghorydd Anabledd
Kimberly Jenkins / Louise Salmon
Ffôn: 01792 481195
E-bost: kimberly.jenkins@pcydds.ac.uk  l.salmon@pcydds.ac.uk

Ymgynghorydd Iechyd Meddwl
Sharon Davies
Ffôn: 01792 481206
E-bost: sharon.davies@pcydds.ac.uk

 

Campws Caerfyrddin

Swyddog Cyllid Myfyrwyr
Delyth Lewis
Ffôn: 01267 676947
E-bost: d.lewis@pcydds.ac.uk


Campws Llanbedr Pont Steffan

Swyddog Cyllid Myfyrwyr
Lynda Lloyd-Davies
Ffôn: 01570 424722
E-bost: l.lloyd-davies@pcydds.ac.uk


Campws Abertawe

Swyddog Cyllid Myfyrwyr
Sharon Alexander
Ffôn: 01792 481123
E-bost: sharon.alexander@pcydds.ac.uk

Campws Llundain

Ffôn: 020 7566 7600
E-bost: info.london@uwtsd.ac.uk

Swyddog Gwasanaethau Myfyrwyr
I'w gadarnhau

Ymgynghorydd Gyrfaoedd
Maristela Parfitt
E-bost: maristela.parfitt@uwtsd.ac.uk

Cwnselydd
Kevin Foster
E-bost: kevin.foster@uwtsd.ac.uk

Canolfan Dysgu Birmingham

Ffôn: 0121 229 3000

Cwnselyddes
Fiona Lenton
Ebost: fiona.lenton@uwtsd.ac.uk

Cwnselyddes
Fay Gkontosidou
Ebost: f.gkontosidou@uwtsd.ac.uk

Cwnselyddes
Charlotte Spencer
Ebost: c.spencer@uwtsd.ac.uk