Mae'r Adran TEL yn ymrwymedig i hyrwyddo, cefnogi a datblygu Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg yn y prosesau dysgu, addysgu ac asesu er mwyn gwella profiadau staff a myfyrwyr.