Mae’r Adran Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg (TEL) o fewn PCYDDS yn cefnogi ac yn hyrwyddo'r defnydd o dechnolegau dysgu ar draws y Brifysgol.

Mae’r adran yn cefnogi datblygiad technolegol technolegau dysgu newydd a chyfredol ac mae’n cynghori staff ynghylch defnyddio’r technolegau’n bedagogaidd. Mae gan yr adran ystod eang o sgiliau ymhlith ei staff, o sgiliau clyweled, effeithiau gweledol, dylunio gwefannau a dylunio graffig i addysgu ac ymchwilio i ddysgu a gyfoethogir gan dechnoleg.

Mae’r adran yn cwmpasu pedwar piler gweithgarwch o fewn PCYDDS: cefnogi gweithgareddau Marchnata’r Brifysgol drwy ddylunio a darparu deunyddiau hyrwyddo a gwefannau; darparu cyfleoedd datblygiad staff ar gyfer staff sydd â diddordeb mewn TEL; ymchwilio i’r datblygiadau diweddaraf ym maes TEL; a chefnogi darpariaeth gyfredol y Brifysgol o ran dysgu ar-lein a dysgu cyfunol.

Cysylltu â Ni

Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Abertawe
Mount Pleasant
Abertawe
SA1 6ED

01792 481089
tel@sm.uwtsd.ac.uk