Mae’r tîm Cynhyrchu Fideo yn creu ffilmiau i’w defnyddio ar-lein ac ar y campws i gyflwyno gwaith addysgu, ymchwil a gweithgareddau eraill y Brifysgol i staff, myfyrwyr a gwylwyr allanol.

Gall y tîm helpu i ddatblygu syniadau cyn y gwaith recordio a golygu. Bydd gwaith yn cael ei ffilmio ar fformat Diffiniad Uchel.

Mae’r tîm hefyd yn cefnogi systemau Recordio Darlithoedd y Brifysgol ac yn cynnig cyngor i staff ar y gofynion technegol a gosodiad y caledwedd a’r feddalwedd.

Gallwch weld y rhan fwyaf o’n gwaith diweddar ar Sianel YouTube y Brifysgol.

Comisiynu Gwaith

Cyn i’r tîm ddechrau ar ddarn o waith gwnewch apwyntiad dros y ffôn: 01792 481089 neu drwy e-bost: tel@uwtsd.ac.uk

Lleoliad ac amseroedd agor

Mae’r tîm ar yr Ail Lawr, yn y Prif Adeilad ar Gampws Mount Pleasant yn MH201 ac yng Nghanolfan y Cyfryngau, Campws Llambed.