Dylunio Graffig

Mae’r tîm dylunio’n cynhyrchu deunyddiau argraffedig proffesiynol ac effeithiol. Mae hyn yn cynnwys:

  • Llyfrynnau
  • Taflenni
  • Posteri
  • Baneri
  • Baneri Codi
  • Fformatau Mawr

Crëir llawer o’r cynnyrch hyn gan ddefnyddio templedi sefydledig a gytunwyd; fodd bynnag, mae modd comisiynu gwaith pwrpasol.

Gweld enghreifftiau o waith yma

Mae’r tîm dylunio wedi’i integreiddio â’r tîm ffotograffiaeth, tîm y we a'r tîm argraffu ac maent yn gweithio’n agos â gwasanaethau allanol dethol i reoli gwaith o’r cysyniad i'r cynhyrchu.

Comisiynu Gwaith

Cyn i’r tîm gychwyn ar ddarn o waith cysylltwch â nhw dros y ffôn: 01792 481089 neu drwy e-bost: graphics@uwtsd.ac.uk.

Costau

Mae gwaith gan y tîm dylunio mewnol yn rhad ac am ddim, fodd bynnag, yn ddibynnol ar natur y gwaith neu ar adegau prysur, gall fod angen gwneud gwaith dylunio’n allanol. Rhoddir gwybod i chi am hyn ar ôl i’r tîm dderbyn ffurflen y briff. Rhaid talu costau argraffu a rhoddir dyfynbris i chi am hyn.

Lleoliad ac amseroedd agor

Mae’r tîm ar yr Ail Lawr, yn y Prif Adeilad ar Gampws Mount Pleasant yn MH201.

Gwnewch apwyntiad dros y ffôn: 01792 481089 neu drwy e-bost: graphics@uwtsd.ac.uk.