Mae’r adran Effeithiau Gweledol yn creu gwaith animeiddio i’w ddefnyddio ar-lein ac ar y campws i gyflwyno gwaith addysgu, ymchwil a gweithgareddau eraill y Brifysgol i staff, myfyrwyr a gwylwyr allanol.

Gall yr adran helpu i ddatblygu syniadau cyn y gwaith dylunio a golygu.

Comisiynu Gwaith

Cyn i’r gwaith ddechrau gwnewch apwyntiad dros y ffôn: 01792 481089 neu drwy e-bost: tel@uwtsd.ac.uk

Lleoliad ac amseroedd agor

Mae’r tîm ar yr Ail Lawr, yn y Prif Adeilad ar Gampws Mount Pleasant yn MH201.