Mae’r tîm Ffotograffiaeth yn gweithio wrth ochr y timau Gwasanaethau’r We, Dylunio ac Argraffu i ddarparu gwasanaeth integredig ar gyfer holl anghenion ffotograffiaeth y Brifysgol o ddydd i ddydd. Mae’r tîm Ffotograffiaeth hefyd yn rheoli gosod gwaith ffotograffiaeth i ffotograffwyr allanol cymeradwy.

Mae enghreifftiau o’r math o waith a gyflawnir a mynediad i luniau a gymeradwyir gan y Brifysgol ar gael yn yr archif luniau.

Os byddwch yn trefnu digwyddiad lle mae angen ffotograffydd, gwnewch apwyntiad dros y ffôn: 01792 481089 neu drwy e-bost: tel@uwtsd.ac.uk. Yn ddibynnol ar yr amgylchiadau mae’n bosibl y bydd y tîm Ffotograffiaeth yn ymweld â’r lleoliad cyn y diwrnod saethu er mwyn gallu tynnu’r lluniau gorau posibl ar y diwrnod. Os bydd staff a myfyrwyr yn cael eu defnyddio’n fodelau ac maent wedi cytuno i gael tynnu eu llun, rhaid iddynt lofnodi ffurflen caniatâd model y Brifysgol.

Costau

Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith a gyflawnir gan y tîm Ffotograffiaeth yn rhad ac am ddim, fodd bynnag, bydd costau os defnyddir ffotograffwyr allanol cymeradwy.

Lleoliad ac amseroedd agor

Mae’r tîm ar yr Ail Lawr, yn y Prif Adeilad ar Gampws Mount Pleasant yn MH201 ac yng Nghanolfan y Cyfryngau, Campws Llambed.